Print

Ieder kwartaal verliezen ruim 100.000 werkenden hun baan

Meer dan 100.000 werkenden per kwartaal raken naar verwachting dit jaar hun baan kwijt. Dat zijn er meer dan net na de vorige recessie in 2009. Volgens het ING Economisch Bureau stijgt de werkloosheid eind dit jaar tot het hoogste punt in ruim 15 jaar.

Arbeidsmarkt in beweging

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Sommige mensen vinden werk, terwijl anderen worden ontslagen. Een stijging van het aantal werklozen hoeft dan ook niet alleen te komen doordat mensen hun baan verliezen. Het aantal werklozen stijgt ook als meer mensen tevergeefs op zoek zijn naar werk. En het aantal werklozen daalt niet alleen als een deel een nieuwe baan vindt, maar ook als mensen het zoeken opgeven zonder dat ze een baan hebben gevonden.

Vooruitzichten werkgelegenheid verslechterd

In de industrie en de dienstverlening zijn de vooruitzichten voor de werkgelegenheid de laatste tijd sterk verslechterd. De instroom van werkenden in de werkloosheid hangt sterk samen met de werkgelegenheidsverwachtingen. Op basis daarvan verwachten wij dat in 2012 per kwartaal gemiddeld meer dan 100.000 mensen werkloos raken. Dat zijn er meer dan net na de vorige recessie in 2009. Bedrijven hebben nu ook minder vet op de botten dan enkele jaren geleden en de winsten zijn lager. Daardoor moeten zij eerder personeel laten gaan. Ook bij de overheid verdwijnen banen door de bezuinigingen. Tegenover de instroom in de werkloosheid staat natuurlijk ook een uitstroom van werklozen. Sommigen vinden een baan, anderen houden op met zoeken.

Werkloosheid door de 7%

Het aantal vacatures loopt ook terug. Nu de werkgelegenheid dus onder grotere druk staat, zal het aantal werklozen de komende tijd tot ruim boven een half miljoen stijgen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de werkloosheid in de tweede helft van dit jaar oploopt tot meer dan 7% van de beroepsbevolking, het hoogste niveau in ruim 15 jaar.

Stijging 2011 door toename werkzoekenden

Het aantal werklozen steeg vorig jaar al. Dat kwam toen vooral doordat meer mensen werk gingen zoeken. In het de tweede helft van 2011 meldden zich per kwartaal bijna 160.000 nieuwe werkzoekenden zonder baan. Daarvoor lag dat rond de 130.000 per kwartaal. Veel schoolverlaters kwamen in de twee helft van 2011 de arbeidsmarkt op. Een deel van de studenten en scholieren heeft tijdens de vorige recessie besloten door te leren, in de hoop dat de economie zou aantrekken.

Meer vrouwen op zoek

Ook het aantal vrouwen dat besloot een baan te zoeken, steeg in 2011. Meldden zich in het eerste kwartaal nog 74.000 vrouwen als werkzoekenden, in het vierde kwartaal was dat aantal opgelopen tot 94.000. Kennelijk heeft een deel van de vrouwen door de economische onzekerheid of door (dreigende) werkloosheid van hun partner besloten weer op zoek te gaan naar werk.

Deel dit artikel

Contact voor de media