Print

Nog geen perspectief voor vastgoedmarkten

Kwartaalbericht vastgoed

Naar verwachting zullen in 2012 de beleggingsvolumes van commercieel vastgoed die van 2011 evenaren. In het 1e kwartaal was het geïnvesteerde volume weliswaar het hoogste sinds 2008 maar dit cijfer is vertekend door drie grote deals. Beleggers zijn nog steeds afwachtend. De gebruikersmarkten hebben blijvend last van de economische tegenwind. Zo is het aantal kantoorbanen de afgelopen vijf jaar met 100.000 afgenomen waardoor twee miljoen m2 minder kantoorruimte benodigd is.

Toename beleggingsvolume in 1e kwartaal 2012

De recessie lijkt op het eerste gezicht geen invloed te hebben op de investeringsbereidheid van vastgoedbeleggers. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het beleggingtransactiesvolume in onroerend goed toe tot bijna € 1,5 miljard. Sinds 2008 werd er in deze maanden van het jaar niet meer zoveel commercieel vastgoed verhandeld. Het cijfer is echter wel vertekend door drie grote deals van in totaal bijna € 700 miljoen. Ondanks het hoge beleggingsvolume door deze grote deals blijkt uit de CBS conjunctuurenquête dat verhuurders, makelaars en beleggers het economisch klimaat in het 1e en 2e kwartaal van 2012 toch weer slechter beoordelen dan in 2011. Per saldo vindt een derde het sentiment negatief. Een dergelijk laag niveau werd niet meer bereikt sinds het begin van 2009 bij het uitbreken van de kredietcrisis.

Aantal kantoorbanen neemt af

Het aantal kantoorbanen is de afgelopen jaren flink gedaald. Vooral bij financiële dienstverleners is het aantal banen sterk afgenomen en lag met 222.000 begin 2012 ruim 10% onder dat van de top van 2007. Ook in de informatie en communicatie sector en de zakelijke dienstverlening daalde het aantal kantoorplekken. Alleen bij de overheid nam het aantal banen in deze periode nog toe al is daar sinds 2011 de werkgelegenheid ook dalende. Bij een gemiddeld gebruik van 20 m2 per kantoorruimte per werknemer is de vraag naar werkruimte hierdoor met ruim 2 miljoen m2 afgenomen en loopt hierdoor de leegstand op met ruim 4%- punt tot de huidige 14%. Structurele ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar werkplekken ook de komende jaren af blijft nemen. De beroepsbevolking daalt de komende 20 jaar met bijna 5% en de trend van Het Nieuwe Werken zal doorzetten waardoor er ook minder kantoorruimte benodigd is per werknemer.

Citaten

Huurders zullen de komende jaren andere eisen stellen aan het vastgoed waarvan zij gebruik maken. Hou daarom uw vastgoed in een conditie die past bij deze wijzigende vraag. Dat biedt immers de optimale garantie op toekomstige continuïteit.

Jan van der Doelen - Sectormanager Bouw en Vastgoed

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht