Print

Verzadigende vakantiemarkt vraagt veel van reisbranche

Grote veranderingen richting 2020

De Nederlandse reisbranche staat tot 2020 voor een grote uitdaging. De groei in het aantal vakanties en bestedingen stagneert door de lagere economische groei en de beperkte toename van de bevolking. Tegelijkertijd vragen nieuwe toetreders, technologische ontwikkelingen en consumententrends om aanpassingen en investeringen. Dit betekent dat niet alle bedrijven overleven. Dit constateert ING Economisch Bureau in de vandaag verschenen lange termijn sectorvisie op de reisbranche.

Geringe groei vakanties en bestedingen

De komende jaren geven Nederlanders nauwelijks meer uit aan buitenlandse vakanties. De lage economische groei, oplopende werkloosheid en forse bezuinigingen maken vakantiegangers zuiniger in hun vakantiekeuze. Bovendien gaan minder mensen naar het buitenland. In 2020 komen de bestedingen aan buitenlandse vakanties naar verwachting uit op ongeveer € 13 mld, slechts 5% meer dan in 2011. Ter vergelijking, tussen 2002 en 2010 stegen de bestedingen met wel 25%.

Aantal reiswinkels bijna gehalveerd in 2020

“In 2020 is het aantal reiswinkels in vergelijking met 2011 naar verwachting bijna gehalveerd. Er wordt meer en meer online gezocht en geboekt. De reiziger is tegen die tijd continue online met smartphones en tablets”, aldus Sasja van As-Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van de ING. De overgebleven reisbureaus bieden via een naadloos aansluitend online en stenen kanaal inspiratie en hulp bij de vakantiekeuze. De zogenoemde ‘online travel agencies’ (OTA’s) onderscheiden zich op service. Dat is hun antwoord op nieuwe toetreders uit de hoek van sociale media en zoekmachines. De touroperators krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met consumenten die zelf hun reis(pakket) samenstellen. De overlevende touroperators bedienen voornamelijk het snelle, lage kostensegment of zijn actief in een niche. Flexibiliteit is voor hen essentieel.

Kansen voor klantgerichte bedrijven die zich snel kunnen aanpassen

Er zijn de komende jaren flinke investeringen nodig in IT-systemen, opleiding van het personeel en het uitbouwen van het vakantiemerk. Dergelijke investeringen kunnen alleen renderen als een groter deel van de vakantiekoek wordt binnengehaald: door marktaandeel te winnen, grootschaliger te opereren of meer diensten (ter plekke) aan te bieden. Reisbedrijven kunnen verwachtingen van klanten waarmaken en zelfs overtreffen. door te inspireren, met innovaties te komen, meer diensten op de plek van bestemming te bieden en service te geven bij onverwachtse gebeurtenissen. Hiermee levert de branche toegevoegde waarde voor de vakantieganger.

Citaten

In 2020 is het aantal reiswinkels in vergelijking met 2011 naar verwachting bijna gehalveerd. Er wordt meer en meer online gezocht en geboekt. De reiziger is tegen die tijd continue online met smartphones en tablets

Sasja van As - Winters - Sectormanager zakelijke dienstverlening

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht