Print

Facilitaire dienstverlening ontgint nieuwe markten

Margedruk dwingt bedrijven tot actie

Bezuinigingen zetten de omzet in de facilitaire dienstverlening onder druk. Hoewel de beveiligingsbranche in 2012 waarschijnlijk nog een prijsgedreven groei van 1% laat zien, daalt de omzet van de schoonmaakbranche naar verwachting met 1,5%. Voor contractcateraars wordt een omzetdaling van ruim 4% voorzien. Om de slechte marktomstandigheden het hoofd te bieden, verbreden facilitaire bedrijven hun aanbod en werkterrein.

Nieuwe markten kunnen margedruk verlichten

Om margedruk te verlichten, treden bedrijven steeds vaker buiten gebaande paden. De schoonmaakbranche richt zich op de zorgsector en het werkveld van de beveiliger wordt verbreed naar de publieke sector en de IT markt. Het Nieuwe Werken biedt cateraars mogelijkheden hun klandizie te verruimen. “De uitdagende marktomstandigheden dwingen facilitaire dienstverleners bovendien te focussen op efficiency en een sterk kostenbewustzijn. Cruciaal is daarbij wel een passend personeelsbeleid om zo de kern van de facilitaire organisatie, zijnde de medewerkers, niet uit het oog te verliezen.”, aldus Karin Radder sectormanager Zakelijke Dienstverlening.

Beveiliger verruimt blikveld

Marges in de beveiliging staan onder druk doordat loonstijgingen, in deze tijden van bezuiniging, niet doorberekend kunnen worden aan de opdrachtgever. De margedruk is ook gestegen als gevolg van de toenemende concurrentie in de branche. De afgelopen vijf jaar is het aantal beveiligings- en opsporingbedrijven met ruim 50% toegenomen (zie figuur). Om het hoofd boven water te houden, richten bedrijven zich op nieuwe terreinen. Bijvoorbeeld op het publieke domein waar, doordat de overheid haar beveiliging deels uitbesteedt, ruimte is ontstaan. Daarnaast wordt er steeds vaker samengewerkt met ICT bedrijven. De groei van digitale criminaliteit vraagt nu en in de toekomst om beveiligers met expertise op ICT gebied.

Citaten

De uitdagende marktomstandigheden dwingen facilitaire dienstverleners bovendien te focussen op efficiency en een sterk kostenbewustzijn. Cruciaal is daarbij wel een passend personeelsbeleid om zo de kern van de facilitaire organisatie, zijnde de medewerkers, niet uit het oog te verliezen.

Karin Radder - ING Sectormanager zakelijke dienstverlening

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht