Print

Huizenmarkt leeft even op

De stemming over de huizenmarkt is verbeterd. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week onder gemiddeld 47.300 respondenten per dag. De dreigende stijging van de overdrachtsbelasting heeft de huizenmarkt in juni aangejaagd, maar zal de komende tijd juist voor een stille markt zorgen. Ook de onzekerheid over de hypotheekmaatregelen in het Lenteakkoord hangt boven de markt. Consumenten zijn niet tegen veranderingen op de woningmarkt: 70% acht hervormingen nodig.

Opleving huizenmarkt en sentiment

Het sentiment over de huizenmarkt is verbeterd en dat sluit aan op recente huizenmarktcijfers. De verkopen lagen in juni 70% hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van mei stegen de prijzen met 1% - de grootste maandelijkse stijging sinds 2003. Kennelijk hebben kopers vanwege de dreigende stijging van de overdrachstbelasting eieren voor hun geld gekozen. Akkoord gaan met een beperkt hoger bedrag is aantrekkelijker dan 4% extra overdrachtsbelasting. Het gaat om een verschuiving van de vraag in de tijd. De komende maanden wordt het waarschijnlijk extra rustig op de huizenmarkt.

Wat gaat het Lenteakkoord brengen?

Voorlopig blijft er onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek. Drie op de tien (28%) respondenten verwacht dat de hypotheekmaatregelen uit het Lenteakkoord in 2013 onverkort doorgaan. Vier op de tien (40%) voorziet een beperking van de aftrek in afgezwakte vorm. Maar de onzekerheid geldt ook andersom: van de ondervraagden verwacht een derde (35%) op termijn verdere beperking van de aftrek. Naast de vraag óf de aftrek wordt beperkt is de vraag belangrijk hoe het gaat gebeuren. Dan kunnen consumenten uitrekenen hoe een en ander voor hun portemonnee uitpakt en toekomstplannen maken.

Consument acht hervormingen nodig

De meerderheid (70%) van de respondenten vindt hervormingen op de woningmarkt nodig. Uiteraard is de vraag of iedereen het eens is over bepaalde specifieke maatregelen, maar in ieder geval lijkt het komende kabinet te kunnen rekenen op een breed gedragen gevoel van hervormingsgezindheid. Wat daarbij een rol kan spelen, is dat consumenten nu weleens voor langere tijd willen weten waar ze aan toe zijn. Nu duidelijk is dat de hypotheekrenteaftrek geen heilig huisje meer is, is mogelijk de gedachte dat de verbouwing dan maar beter zo snel mogelijk kan beginnen.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht