Print

ING en vakbonden komen pensioenregeling overeen voor medewerkers in Nederland

Vandaag maakte ING bekend dat zij een definitieve overeenkomst heeft gesloten over een nieuwe pensioenregeling voor medewerkers in Nederland, nadat zowel de vakbonden als hun leden daarmee akkoord waren gegaan. De nieuwe pensioenregeling zal met ingang van 1 januari 2014 van kracht worden en van toepassing zijn op de 19.000 medewerkers in Nederland van ING Bank en WestlandUtrecht Bank, alsmede op de 8.000 medewerkers in Nederland van ING Verzekeringen en ING Investment Management. Volgens de overeenkomst zullen twee nieuwe, afzonderlijke pensioenfondsen worden opgericht, een voor de Bank, en een voor Verzekeringen/IM.

Zoals op 1 juni 2012 bekendgemaakt, zijn dit de belangrijkste aspecten van de nieuwe regeling:
• ING draagt jaarlijks een vooraf vastgestelde premie bij aan de fondsen. De eigen bijdrage van medewerkers zal geleidelijk oplopen tot een derde van de basispremie van het pensioen.
• Het drempelbedrag – de zogeheten franchise – wordt verlaagd naar EUR 15.000.
• De pensioenuitkering is gebaseerd op een middelloonregeling met een opbouw van 2% per jaar.
• De pensioenfondsen, en derhalve niet ING, dragen het risico op een dekkingstekort; ING Bank en ING Verzekeringen/IM dienen een aanvullende risicopremie bij te dragen.
• De verantwoordelijkheid voor indexering (inflatiecorrectie) wordt overgeheveld naar de nieuwe fondsen.
• De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd naar 67.

Vanaf de aanvang van de nieuwe “beschikbare premieregeling” per 1 januari 2014 zal de opbouw van nieuwe pensioenrechten in de huidige regeling (“vaste uitkeringsregeling”) worden beëindigd. De tot die datum onder vaste uitkeringsregeling opgebouwde pensioenrechten blijven van kracht. De overgang naar een nieuwe pensioenregeling zal leiden tot een vrijval van een eerder door ING getroffen voorziening om toekomstige verplichtingen onder de bestaande ‘vaste uitkeringsregeling’ af te dekken. Dit is nu niet langer relevant. Deze vrijval zal leiden tot een eenmalig bedrag na belastingen van ongeveer EUR 300 miljoen, dat in het tweede kwartaal van 2012 zal worden geboekt. Deze kwartaalcijfers worden op 8 augustus gepubliceerd.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Relevante links