Print

ING: Studiebijsluiter kan niet zonder financiële informatie

Door overheidsmaatregelen halen minder studenten de eindstreep

ING: Studiebijsluiter kan niet zonder financiële informatie

De maatregelen uit het lenteakkoord om studenten aan te sporen sneller af te studeren zullen ertoe leiden dat uiteindelijk minder mensen hun studie afronden. Dat is de verwachting van een ruime meerderheid (67%) van de Nederlandse studenten, zo blijkt uit onderzoek van de ING. De helft (50%) van de studenten raakt daadwerkelijk geprikkeld om sneller af te studeren. Overheidsmaatregelen zoals de langstudeerboete en het bindend studieadvies zorgen ervoor dat bijna zes op de tien (58%) studenten andere keuzes maken als het gaat om studeren. Het niet op tijd afronden van de studie, maar ook de keuzes waar deeltijdstudenten of jongeren die ziek zijn voor staan, hebben financiële gevolgen. Het belang van financiële voorlichting in een vroegtijdig stadium wordt daardoor groot. ING pleit daarom voor een financiële paragraaf bij de studiebijsluiter.

Meer voorlichting over studieschuld

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren gestuurd worden door de overheidsmaatregelen: zes op de tien studenten maken andere keuzes als het gaat om studeren en 50% van de studenten zijn gestimuleerd om sneller af te studeren. Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OC&W pleitte een paar weken geleden voor een studiebijsluiter voor aankomende studenten om hen te helpen bij hun studiekeuze. Heidi van Eijk, Marketing Manager Studenten van de ING: “Aankomende studenten mogen niet alleen goede voorlichting verwachten over de inhoud van hun studie, zodat ze bewustere studiekeuzes maken maar ook over de financiële consequenties daarvan. Studeren is immers meer dan op tijd je studiepunten halen. Voor de meeste studenten is de studententijd ook de periode waarin zij moeten leren om financieel op eigen benen te staan. Dan is informatie over de financiële keuzes waar je voor staat uiterst relevant. Uit ons onderzoek blijkt dat één op de vijf studenten meer hulp of voorlichting zou willen krijgen over hoe om te gaan met schulden. ING levert hier graag een bijdrage aan. Dan kan je denken aan een het toevoegen van een financiële paragraaf aan de studiebijsluiter die ingaat op de gevolgen van financiële schulden die kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld het niet op tijd afronden van de studie.”

84% van de jongeren weet rentepercentage op studielening niet

De studiefinanciering is de meest voorkomende bron van inkomsten voor jongeren (52%), gevolgd door het salaris van een (bij)baan en de bijdrage van ouders/verzorgers. Daarna wordt een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (11%) genoemd. Ongeveer vier op de tien ondervraagde studenten geven aan op dit moment een (studie)schuld of lening te hebben. Zes op de tien studenten beschouwen de schuld als een last. Ruim de helft, 52%, zegt niet te weten wat het rentepercentage op deze lening of schuld is. Slechts 16% weet het exacte rentepercentage.

Financieel kruispunt

Afstudeerders hebben op dit moment een gemiddelde schuld van 15.000 euro. Van Eijk: “Een derde van de studerende jongeren bankiert bij de ING en we zijn marktleider onder studenten in het wetenschappelijk onderwijs. We weten als geen ander dat juist degenen die afstuderen op een financieel kruispunt komen te staan. Uiteindelijk is die schuldenpositie toch de financiële startpositie van de nieuwe levensfase die je ingaat.” Studenten geven zelf aan een onafhankelijke instantie, zoals Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), het meest geschikt te vinden (28%) om voorlichting te geven, gevolgd door hun ouders/verzorgers (23%) en DUO (18%). “Op het gebied van financiële educatie is de rol van ouders in combinatie met het onderwijs en de financiële sector onmisbaar. Een instituut als het Nibud ondersteunt al deze partijen met onafhankelijke voorlichting bij deze grote taak,” aldus Gerjoke Wilmink, directeur Nibud. Daarnaast wijst het Nibud ook op de eigen verantwoordelijkheid van jongeren en wil het hen handvatten geven bewust met hun geld om te gaan.

Online seminar voor studenten

“Wij als bank hebben ook een rol”, aldus van Eijk. Veertien procent van de studenten zoekt zijn bank op voor advies op het gebied van schulden of financiën. “Met goede voorlichting weten studenten wat ze financieel te wachten staat tijdens hun studie. Maar we willen studenten juist ook helpen met het waarmaken van de dromen die ze hebben op lange termijn, na hun studie. Niet iedereen heeft immers dezelfde plannen na afstuderen: doorstuderen, een mooie reis maken, of een eigen bedrijf starten. Belangrijke beslissingen die allemaal financiële consequenties hebben. Om jongeren die wat verder zijn in hun studie beter inzicht te geven in hun huidige en toekomstige financiën gaan we samen met het Nibud binnenkort online seminars op zetten.”

Studenten kunnen met hun vragen terecht op de speciale pagina voor studenten op Mijn Geld.nl, of bellen naar 020 22 888 88. Wij helpen je graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Citaten

Uit ons onderzoek blijkt dat één op de vijf studenten meer hulp of voorlichting zou willen krijgen over hoe om te gaan met schulden. ING levert hier graag een bijdrage aan. Dan kan je denken aan een het toevoegen van een financiële paragraaf aan de studiebijsluiter die ingaat op de gevolgen van financiële schulden die kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld het niet op tijd afronden van de studie.

Heidi van Eijk - Marketing Manager Studenten ING

Op het gebied van financiële educatie is de rol van ouders in combinatie met het onderwijs en de financiële sector onmisbaar. Een instituut als het Nibud ondersteunt al deze partijen met onafhankelijke voorlichting bij deze grote taak.

Gerjoke Wilmink - Directeur Nibud

Met goede voorlichting weten studenten wat ze financieel te wachten staat tijdens hun studie. Maar we willen studenten juist ook helpen met het waarmaken van de dromen die ze hebben op lange termijn, na hun studie. Om jongeren die wat verder zijn in hun studie beter inzicht te geven in hun huidige en toekomstige financiën gaan we samen met het Nibud binnenkort online seminars op zetten.

Heidi van Eijk - Marketing Manager Studenten ING

Deel dit artikel

Contact voor de media