Print

Sportende ondernemers presteren beter

Grotere bedrijven steunen de Olympische ambitie

Sportende ondernemers presteren beter

Nederlandse ondernemers zijn zeer sportief en het merendeel vindt dat sport een positieve bijdrage levert aan het functioneren en de prestaties van hun onderneming. Liefst 85% beoefent een sport. Twee derde van de sportende ondernemers trekt daar per week twee tot tien uur voor uit. Zo blijkt uit een onderzoek van De Zaak en het ING Economisch Bureau onder MKB-ers. Vooral ondernemers van de allerkleinste bedrijven, met een of twee werknemers, sporten massaal (97%). Driekwart van de grotere bedrijven, met meer dan 20 werknemers, steunen de ambitie om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Met name ondernemers in de bouw zijn voorstander hiervan.

Sportende medewerkers belangrijk

Negen op de tien ondernemers vinden dat sportende medewerkers beter presteren dan anderen. En hoewel een ziekteverzuim als gevolg van een sportblessure gedeeltelijk voor rekening van de ondernemer komt, vindt 64% niet dat deze vorm van uitval de onderneming te veel geld kost. Dit komt overeen met een onderzoek van NOC*NSF dat heeft aangetoond dat de verzuimkosten vanwege bewegingsarmoede ruim vier maal hoger zijn dan uitval door sportblessures.

Sportsponsoring

Meer dan een derde van de MKB-ers (36%) zegt dat hun onderneming aan sportsponsoring doet. Sportclubs die een sponsor zoeken, hebben een grotere kans in Noord-Nederland. Daar vinden we de ondernemers die het hoogst scoren op de vraag of zij evenementen, verenigingen en dergelijken sponsoren. Over heel Nederland doen de grotere ondernemingen het meest aan sportsponsoring. De sector die hier het meest actief in is, is de sector handel, waar circa de helft van de ondernemers zegt aan sponsoring te doen.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht