Print

Stabiliteit Foodbranche getest

Ondernemers verbreden bedrijfsactiviteiten

De omzet in de foodbranche staat onder druk door de sombere consument en de dalende koopkracht. Ook in deze tijden zijn er onder ondernemers winnaars en verliezers. De winnaars spelen goed in op het krappere budget en de drukkere agenda van consumenten. De groeimogelijkheden zijn echter beperkt en de strijd om de consumenteneuro neemt toe. Daarbij vissen foodretail en foodservice steeds vaker in dezelfde vijver.

Voedselbestedingen geraakt door crisis

De doorgaans stabiele foodbranche blijkt zeker niet ongevoelig voor de staat van de economie. Door de bezuinigingen en de koopkrachtdaling houden consumenten hun voedselbestedingen tegen het licht. ING Economisch Bureau verwacht voor de foodretail (supermarkten en speciaalzaken) in 2012 een omzetgroei van 1,4%, deze is echter alleen op prijs gebaseerd. Vooral supermarkten weten hun positie te versterken door omzet uit andere segmenten naar zich toe te halen. De supermarktomzet stijgt naar verwachting met 2,0% in 2012 en 1,8% in 2013. Bij foodservice (horeca, catering en gemak) is in 2012 sprake van een lichte omzetdaling (-0,6%).

Scheidslijnen tussen foodretail en foodservice vervagen

De groei in de foodmarkt stagneert, maar veranderende consumptiepatronen bieden ondernemers nieuwe mogelijkheden. Gemaksoplossingen zijn een uitkomst voor vollere agenda’s, flexibilisering van werk- en vrije tijd en grotere spreiding van eetmomenten. Vanwege die trends bieden supermarkten steeds meer kant-en-klare producten, steken speciaalzaken zich in een nieuw jasje en experimenteren gemaksformules met maaltijden voor thuis. Dirk Mulder, Sectormanager Food & Retail: “Succesvolle concerns weten daarbij kennis over efficiënte logistiek, de juiste locaties, hoge omzetsnelheden, het creëren van beleving en het toevoegen van waarde te combineren”.

Citaten

Succesvolle concerns weten daarbij kennis over efficiënte logistiek, de juiste locaties, hoge omzetsnelheden, het creëren van beleving en het toevoegen van waarde te combineren

Dirk Mulder - ING Sectormanager Food & Retail

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht