Print

Stagnerende huizenmarkt vraagt om ondernemende notaris

Kansen in advisering flexibele BV

Notarissen kampen dit jaar met dalende omzetten vanwege het geringe aantal woningtransacties en hypotheek oversluitingen. Het aantal onroerend goed akten lag hierdoor in de eerste vijf maanden bijna een kwart lager dan vorig jaar. Notarissen die klanten actief benaderen en adviseren, zijn minder afhankelijk van de woningmarkt en aktes. Dit schrijft ING Economisch Bureau in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Juridische dienstverleners.

Onroerend goed praktijk blijft zorgenkind

De stagnerende woningmarkt en het beperkte aantal oversluitingen van hypotheken heeft de onroerende goed praktijk van notariskantoren dit jaar geen goed gedaan. In de eerste vijf maanden lag het aantal o.g. akten 23% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal akten in de familiepraktijk ligt in de eerste maanden ook lager dan vorig jaar. Veel notariskantoren kampen dus met een flink lagere omzet in vergelijking met 2011, ook bepaald geen topjaar. Voorlopig blijven huizenprijzen en verkoopaantallen dalen. Voor heel 2012 wordt een daling van de woningverkopen tot 115.000 voorzien, een afname van 5% ten opzichte van 2011. In 2013 wordt een nog scherpere daling verwacht van 13%, gedreven door de oplopende werkloosheid. De omzet van het notariaat blijft daarom voorlopig in de min.

Kansen in ondernemen

Als reactie op de dalende omzetten van de afgelopen jaren hebben notariskantoren op kosten bespaard. De kostenbesparingen passen, net als wisselende winstniveaus, in de rol van de notaris als ondernemer. Alternatieve omzetbronnen aanboren bij omzetverlies hoort daar ook bij. De flexibilisering van het BV recht, is een kans voor advisering: het vervallen van het minimale startkapitaal verlaagt de drempel om een BV op te richten aanzienlijk. De notaris kan hier dus een belangrijke rol spelen, maar zal daarvoor potentiële klanten actief moeten benaderen. "Dit betekent dat notarissen een commerciëlere manier van werken moet gaan hanteren. Waarbij ook de samenwerking met andere adviseurs, zoals accountants gezocht moet worden. Ook accountants zullen hun werkzaamheden meer moeten verschuiven naar advisering, dus dit kan een win-win situatie voor beide beroepsgroepen zijn", aldus Sasja van As-Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van de ING

Citaten

Dit betekent dat notarissen een commerciëlere manier van werken moet gaan hanteren. Waarbij ook de samenwerking met andere adviseurs, zoals accountants gezocht moet worden. Ook accountants zullen hun werkzaamheden meer moeten verschuiven naar advisering, dus dit kan een win-win situatie voor beide beroepsgroepen zijn

Sasja van As-Winters - ING Sectormanager zakelijke dienstverlening

Deel dit artikel

Contact voor de media

Kwartaalbericht juridische dienstverleners