Print

‘Werken tot 67 jaar voor meesten niet mogelijk’

De meerderheid van de werknemers kan niet doorwerken tot zijn of haar 67e. Dat denken de gemiddeld 51.900 respondenten per dag op de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week. De ondervraagden verwachten verder dat de ‘forenzentaks’ uit het Lenteakkoord het niet haalt. Een minderheid denkt dat een lagere ontslagvergoeding en hogere pensioenleeftijd uit het Lenteakkoord een stimulans zijn voor werknemers om in zichzelf te investeren.

‘Meerderheid haalt pensioen niet’

De meerderheid (55%) van de werknemers is niet in staat om door te werken tot zijn of haar 67e, zo denken de respondenten op de ING Vraag van Vandaag. Zij verwachten dat gemiddeld 45% het tot die leeftijd redt. De hogere pensioenleeftijd zou in dat geval weliswaar leiden tot meer werkenden, maar ook tot meer arbeidsongeschikten of werklozen. Momenteel halen de meeste werknemers hun de 65 al niet. Wel is de trend dat werknemers steeds later stoppen met werken. Mogelijk kunnen aanpassingen en scholing ouderen langer aan het werk houden. Dan pakt de hogere AOW-leeftijd gunstiger uit voor de overheidsfinanciën.

Forenzentaks haalt het niet ongeschonden

De zogenaamde ‘forenzentaks’ haalt het volgens de ondervraagden niet in ongeschonden vorm. Vier op de tien (38%) verwacht dat de maatregel in verwaterde vorm doorgang vindt in 2013, een derde (32%) denkt dat het helemaal niet doorgaat. Een minderheid van een op de vijf (21%) denkt dat de maatregel uit het Lenteakkoord gewoon doorgaat.

Beperkte stimulans scholing

De arbeidsmarktplannen in het Lenteakkoord kunnen werknemers stimuleren om (extra) in zichzelf te investeren. De lagere ontslagvergoeding maakt extra bijscholing waardevoller. De hogere AOW-leeftijd maakt dat er langer te profiteren valt van opgedane kennis en vaardigheden. De respondenten zien in de lagere ontslagvergoeding (15%) een grotere stimulans dan in het latere pensioen (10%). Nog eens een op de tien (10%) denkt dat allebei een vergelijkbaar effect hebben.

Geen groot Lenteakkoord-effect zelfvertrouwen

De plannen uit het Lenteakkoord worden op zijn vroegst volgend jaar ingevoerd. Ze lijken vooralsnog geen groot effect te hebben op het zelfvertrouwen van werknemers. Drie op de tien (29%) van de ondervraagden denkt snel een nieuwe baan te kunnen vinden als dat nodig is. Dat zijn er weliswaar wat minder dan in de afgelopen maanden, maar de trend is al langer dalend door de stijgende werkloosheid en het afnemende aantal vacatures.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht