Print

Dit jaar prijsbewuster tijdens de vakantie

Op vakantie zijn consumenten dit jaar bewuster van hun uitgaven dan vorig jaar. Consumenten gaan nu per saldo minder losjes met hun boodschappenbudget om. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week onder gemiddeld 48.600 respondenten per dag. Ondanks de lichte groei in de eerste helft van 2012 blijft de stemming over de economie bedrukt. Onzekerheid maakt consumenten terughoudend. Duidelijkheid kan helpen het vertrouwen een zet in de juiste richting te geven.

Bewuster boodschappen doen op vakantie

Tijdens hun vakantie zijn consumenten dit jaar uitgavenbewuster dan vorig jaar. Consumenten gaan nu per saldo minder makkelijk met hun boodschappenbudget om. Hoewel consumenten op vakantie minder op hun uitgaven aan boodschappen letten dan thuis, zijn ze dit jaar minder makkelijk dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de Vraag van Vandaag. Een jaar geleden gaf nog 45% aan dat ze minder oplettend waren. Nu let vier op de tien (39%) minder op de uitgaven aan boodschappen dan anders. De groep vakantiegangers die juist extra oplet, is iets toegenomen, en bedraagt nu 10%. Per saldo zijn vakantiegangers dus oplettender geworden.

Prijsbewust op vakantie

Een vakantie is een flinke uitgave voor veel consumenten. Vooraf, bij het plannen van een reis, houdt ruim de helft (55%) rekening met de prijzen op de vakantiebestemming, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Bij 45% hebben de prijzen op de bestemming geen invloed op de beslissing om een bestemming wel of niet met een bezoekje te vereren. Wellicht letten deze vakantiegangers meer op de prijs van het vervoer. Daarnaast is het niet van elke vakantiebestemming vooraf even makkelijk om in te schatten wat het prijsniveau ter plekke is.

Vertrouwen in economie valt wat terug

Na een lichte verbetering vorige maand valt het vertrouwen weer wat terug. Consumenten blijven overwegend negatief over de economie. Ruim tweederde (67%) velt een negatief oordeel over de huidige staat van de economie, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Gisteren maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat onze economie in het tweede kwartaal iets (0,2%) is gegroeid. Positieve cijfers, maar ondanks deze lichte groei mag de overwegend sombere blik onder consumenten geen verassing heten. De Nederlandse economie zit weliswaar cijfermatig niet in een recessie. Voor consumenten kan het toch guur aanvoelen. De koopkracht staat onder druk, er gaan banen verloren en er staan bezuinigingen op stapel voor de komende jaren. Dat maakt dat consumenten zich terughoudend opstellen bij het doen van aankopen.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht