Print

Reactie Nick Jue, CEO ING Nederland, op publicatie Telegraaf

De Telegraaf heeft vandaag een artikel geplaatst met daarin een aantal uitspraken van mij. De uitspraak ‘wie met zijn dikke kont…etc ’ springt daarin uit. Dat is een uitglijder en dat had ik niet moeten doen. Ik kan mij goed voorstellen dat deze uitspraak bij mensen, en zeker ook bij mijn collega’s, in het verkeerde keelgat is geschoten. Laat ik duidelijk zijn: het is nooit mijn bedoeling geweest om wie dan ook te kwetsen.

Graag wil ik een toelichting geven bij de achtergrond van dit artikel. Ik was afgelopen maandag bij een externe bijeenkomst waarin ik onder andere heb gesproken over het belang dat de ING hecht aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Helaas hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met een reductie van het aantal arbeidsplaatsen. Daarbij is zorgvuldigheid en het begeleiden van medewerkers van werk naar werk onze prioriteit. Tijdens mijn gesprekken met boventallige medewerkers viel het me op dat persoonlijke ontwikkeling niet bij iedereen de hoogste prioriteit had. Terwijl investeren in je eigen ontwikkeling je loopbaankansen kan vergroten.

Daarom vind ik het belangrijk dat we als ING fors investeren in de persoonlijke ontwikkeling van collega’s. Maar ik vind ook dat de medewerker zelf een verantwoordelijkheid heeft in zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling. Helaas heb ik een erg ongelukkig voorbeeld gebruikt om dit belang te illustreren. Nogmaals mijn excuus.

Nick Jue

CEO ING Nederland

Deel dit artikel

Contact voor de media