Print

Strengere eisen aan sollicitanten

Strengere eisen aan nieuwe kandidaten voor een baan en minder uren kunnen maken dan gewenst. Daaruit blijkt eens te meer dat de arbeidsmarkt last heeft van de economische malaise. De werkloosheid loopt op en dat is ook zichtbaar op de werkvloer. Zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week onder gemiddeld 47.900 respondenten per dag.

Strengere eisen voor sollicitanten

De combinatie van minder vacatures en een oplopende werkloosheid is een teken dat er voor de werkgever op de arbeidsmarkt veel te kiezen valt. Ook andere signalen wijzen daar duidelijk op. In goede tijden kunnen werkgevers lastiger aan personeel komen, nu er voor werkgevers meer te kiezen valt kunnen ze ook strengere eisen stellen. De eisen die aan nieuwkomers worden gesteld zijn dan ook hoger dan 5 jaar geleden, zo blijkt uit de Vraag van Vandaag. Ruim tweederde (68%) van de respondenten geeft aan dat de huidige eisen aan sollicitanten nu hoger liggen. Een op de negen (11%) vindt dat de eisen niet zijn veranderd. Slechts 3% heeft het niveau van het eisenpakket zien dalen.

Liever meer uren gemaakt

Drie op de tien respondenten (30%) maakt minder uren dan gewenst. Werknemers met een voltijdscontract zullen vaak niet om meer uren verlegen zitten. Zij die in deeltijd werken, zullen best wat meer uren willen draaien, maar daar in de huidige arbeidsmarkt niet de mogelijkheid toe zien. Voor het groeiend aantal zelfstandigen (meer dan 1,1 miljoen) zal het wel bij uitstek het aantal uren zijn waar de schoen wringt. Hoewel zelfstandigen niet snel opduiken in de werkloosheidsstatistieken, zullen ze in een langzaam draaiende economie waarschijnlijk minder betaalde uren kunnen maken dan ze graag willen.

Stemming arbeidsmarkt zakt niet verder weg

‘Nauwelijks negatiever’, dat is het beste wat we over het arbeidsmarktsentiment kunnen zeggen. Nog steeds zag tweederde (66%) van de respondenten op de ING Vraag van Vandaag de arbeidsmarkt voor werknemers over de afgelopen drie maanden verslechteren. Slechts een beperkte groep van 7% nam een verbetering waar. Daarmee ligt de algemene stemming iets onder die van vorige maand. Vorig jaar zakte de stemming flink weg, vanaf begin 2012 is de trend meer zijwaarts en blijft het sentiment zo rond het huidige niveau hangen.

Merkbaar op de werkvloer

De stemming over de situatie op de arbeidsmarkt in het algemeen is bedrukt. Dat werkt ook door in de kansen die mensen zichzelf toedichten. Steeds minder werknemers hebben er vertrouwen in dat ze makkelijk een nieuwe baan kunnen vinden. Zelf nemen de respondenten ook van dichtbij de gevolgen van de recessie waar. Bijna de helft (48%) geeft aan dat het aantal collega’s op hun werk lager ligt dan 12 maanden geleden. Bij een derde is het aantal collega’s gelijk gebleven. Een op de vijf (19%) zag het aantal mensen op de werkvloer toenemen.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht