Print

9.400 nieuwe ondernemingen in augustus

Stijging aantal starters in Zuid Nederland

In de maand augustus zijn er 9.400 nieuwe ondernemingen opgestart. Dat is 4% minder dan in augustus vorig jaar. Vooral in de bouw en de detailhandel is de daling van het aantal nieuwe bedrijven het grootst. In de sectoren onderwijs, industrie en groothandel is het aantal starters juist toegenomen. Verder valt op dat de provincies Zeeland, Brabant en Limburg een stijging laten zien. Dit lijkt te maken te hebben met de zomervakantie die vroeg viel en was afgelopen in deze provincies. Zuid-Holland is met 2211 starters koploper, al ligt dit aantal 3,4% lager dan in augustus vorig jaar.

Aantal nieuwe bedrijfsoprichtingen blijft afnemen

Ook in augustus van dit jaar is het aantal starters verder gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar lag het aantal 4% lager. Vooral in de zwaar getroffen sectoren als de bouw en de detailhandel daalde het aantal starters flink met respectievelijk -16% en -13%. In de bouw is er door de productiedaling van circa 20% ten opzichte van eind 2008 flinke overcapaciteit waardoor er nauwelijks ruimte is voor nieuwkomers. Voor de detailhandel geldt dat de consument zuinig is en de op komst zijnde BTW verhoging is wellicht voor sommige businessplannen van winkels de druppel geweest om de deuren toch maar niet te openen. ING Economisch Bureau gaat voor 2012 uit van een kleine 120.000 nieuwe bedrijven.

Vroegere vakantie laat aantal starters in zuidelijke provincies toenemen

De schoolvakanties hadden in augustus duidelijk effect op het aantal startende nieuwe ondernemingen. In de zuidelijke provincies was een duidelijke toename van het aantal nieuwe ondernemers. Daarentegen daalde het aantal nieuwe bedrijfsoprichtingen in de Noordelijke provincies. De zomervakantie van de basisscholen in Limburg, Noord-Brabant vielen dit jaar eerder waardoor ook ouders van kinderen met plannen om een nieuw bedrijf op te starten eerder terug waren van vakantie.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Relevante links

Documenten bij dit bericht