Print

Succesvolle bouwbedrijven, ook in deze tijd

ING themavisie succesvolle bouwbedrijven

Ondanks de flinke productiekrimp in de bouw weten sommige bouwbedrijven toch nog steeds goede resultaten te behalen. Succesfactoren van deze bouwbedrijven zijn onder andere een onbegrensd denken in kansen en mogelijkheden en nooit bij de pakken neerzitten. Deze succesvolle bouwers hebben er vaak ook voor gekozen om niet te groot te worden zodat de risico’s altijd beheersbaar blijven en er een platte organisatie blijft bestaan waardoor de directie “in control” kan blijven en snel beslissingen kan nemen.

Niet alle bouwbedrijven presteren slecht

De bouwproductie is de afgelopen jaren door vraaguitval flink gekrompen. Het volume ligt in de sector momenteel bijna 20% lager dan eind 2008. Vooral de nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen is zwaar getroffen. De bouw heeft dus zwaar te lijden onder de economische teruggang en het aantal faillissementen in de bouw is flink opgelopen. Ondanks de fors lagere bouwproductie doen echter niet alle bouwbedrijven het slecht. In het derde kwartaal van 2012 beoordelen toch nog 6% van de bouwbedrijven hun orderboek als groot en ziet meer dan 15% hun orderboek groeien. Niet alle bouwbedrijven worden dus even hard getroffen door de vraaguitval.

Succesfactoren van nog steeds goed draaiende bouwbedrijven

Wat zijn nu de succesfactoren van deze bedrijven? Om een antwoord op deze vragen te geven heeft ING Economisch Bureau samen met ING Kennismanagement een reeks interviews met bedrijven gedaan die tot deze categorie behoren. In het vandaag gepubliceerde rapport “Succesvolle bouwbedrijven, ook in deze tijd!” geven we de opvallendste zaken ter inspiratie weer die uit deze interviews naar voren kwamen.

Optimisme: Altijd denken in mogelijkheden en kansen

Het belangrijkste uit alle interviews met deze bouwbedrijven is nog wel de enorme ‘drive’ van deze nog steeds succesvolle ondernemers. Ze hebben een onbegrensde gedrevenheid om er iets van te maken. Geen gemakzucht, maar altijd schouders er onder met een positieve instelling. Klagen over de natuurlijk ook voor hen slechte marktomstandigheden hoor je ze dan ook nauwelijks tot niet doen. Ze denken in wat wel kan en lossen problemen door de korte lijnen altijd direct op. Daarbij kijken ze vooruit in plaats van achteruit. Ze zetten volledig in op kansen en mogelijkheden die ze nog steeds in de markt zien en zijn continu bezig om het eigen bedrijfsproces te optimaliseren en te verbeteren. Ze voelen zich enorm verantwoordelijk voor hun personeel en dragen door de directe betrokkenheid dat ook duidelijk uit. Deze bedrijven doen er alles aan om ook in deze mindere dagen succesvol te zijn. Vaak zijn het ook familiebedrijven waar de betrokkenheid en de druk (van de familie) om het goed te doen heel erg groot is.

Andere belangrijke onderscheidende eigenschappen van succesvolle bouwbedrijven die in het rapport besproken worden zijn:

- Platte organisatie;
- Risico’s altijd beperkt houden;
- Bedrijf niet te groot laten groeien;
- Duidelijke strategie met lange termijn planning.

Citaten

Ook in de huidige economische tijd zijn er bouwbedrijven die gewoon goed presteren. In deze ING studie is onderzoek gedaan naar de bijbehorende kritische succesfactoren. Uitgaan van eigen kracht in een weerbarstige omgeving en het kunnen omzetten van een goede bedrijfscultuur in een economische prestatie blijken belangrijke aspecten.

Jan van der Doelen - ING Sectormanager bouw en vastgoed

Deel dit artikel

Contact voor de media

Relevente links

Documenten bij dit bericht