Print

Vijf procent meer agrarische productiewaarde in 2012

De productiewaarde van de agrarische sector stijgt dit jaar naar verwachting met ruim 5%. Dit is dubbel zo hoog als vorig jaar en ook aanmerkelijk meer dan eerder dit jaar verwacht. Deze meevaller in recessietijd is vrijwel volledig toe te schrijven aan de gunstige prijsontwikkelingen in de meeste agrarische deelsectoren. Een krap aanbod in sectoren als groenten en fruit, akkerbouw en intensieve veehouderij in combinatie met een stabiele vraag heeft geleid tot opwaartse druk onder de prijzen. De aanhoudende zwakte van de euro zorgt bovendien voor een stevig fundament onder de vraag. Oost Europa en niet-Europese bestemmingen voeren daarbij de boventoon. Dit blijkt uit het nieuwe Agrarisch Kwartaalbericht dat ING Economisch Bureau vandaag publiceert.

Groei voor alle sectoren, maar hoge voerkosten remmen de rendementen

Na het topjaar 2010 (groei 9%) en het magere 2011 (2,5%) is 2012 weer een goed land- en tuinbouwjaar. Dankzij de gunstige prijsontwikkelingen stijgt de productiewaarde van de agrarische sector naar verwachting met ruim 5%, tot een waarde van € 26,75 miljard. Dit betekent een productiegroei van € 1,3 miljard, een ruime verdubbeling in vergelijking met de groei in 2011. Keerzijde van de medaille zijn de hoge voerkosten die vooral de veehouderij parten speelt. De rendementsontwikkeling blijft dan ook ver achter bij de gunstige prijsontwikkeling. Eieren en groenten zijn de best scorende sectoren dit jaar. Krimpende sectoren zijn er niet. Melkvee, pluimvee, varkens en kalveren zijn sectoren die ook dit jaar weer groei van de productiewaarde laten zien. Akkerbouw en fruit herstellen na een matig vorig jaar. De sierteelt groeit al enkele jaren gestaag door. Bloemen doen het dit jaar iets beter dan potplanten.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht