Print

Grootste exportpotentieel bij machinebouw en elektrotechniek

ING Economisch Bureau: export in Nederland gemaakte goederen groeit naar EUR 300 miljard in 2020

De export van in Nederland gemaakte goederen groeit in de periode tot 2020 tot € 300 miljard. In 2012 bedroeg deze export naar schatting € 237 miljard. De machinebouw en elektrotechniek (jaarlijks +4,5% tot 2020), chemiesector (+4%) en voedingsmiddelenindustrie (+3,5%) hebben de grootste groeiperspectieven. Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau.

De export, een motor van de Nederlandse economie, wordt al voor een belangrijk deel gedreven door de sectoren die ook de komende jaren de grootste groei kunnen laten zien. “Het grootste potentieel zien wij de komende jaren voor de machinebouw en elektrotechnische industrie”, zegt econoom Jurjen Witteveen van het ING Economisch Bureau*. “De sector is weliswaar conjunctuurgevoelig, maar relatief goed verbonden met de opkomende economieën.” Nederlandse bedrijven produceren machines voor halfgeleiders, maar ook voor bijvoorbeeld de voedselindustrie, landbouw, metaalbewerking en de gezondheidszorg. De waarde van de export van deze sector kan jaarlijks met 4,5% stijgen tot € 38,6 miljard euro in 2020 vergeleken met bijna € 26 miljard in 2011.

De chemie liet de afgelopen jaren een enorme groei zien, mede door de hogere olieprijs. Deze zal de komende tien jaar afnemen, maar als de ‘industrie van de industrie’ kan de chemie internationale verder groeien. “Het is, mede gezien de economische situatie in Europa, wel nodig dat deze sector voor meer directe afzet buiten Europa zorgt. Tweederde van de export gaat nog altijd naar West-Europa”, aldus Witteveen. Een andere belangrijke groeimotor van de export is de landbouw, waar Nederland onder meer wereldleider is in zaden en planten.

Om de export te laten groeien is het voor sectoren noodzakelijk dat zij verder internationaliseren. Dit geldt vooral voor opkomende segmenten zoals de dienstensector. Deze heeft nog een relatief bescheiden aandeel in de export, maar kan flink groeien door een verdere internationale expansie.

Binnen de dienstensector zijn volgens het rapport van ING de technische dienstverleners (waaronder ingenieursdiensten) en de logistieke dienstverlening het best gepositioneerd voor een toenemende internationale expansie. De ingenieursbureaus hebben al een meer internationale focus, onder meer vanwege de krimpende thuismarkt. Hun sterke internationale reputatie (onder meer in watergerelateerde projecten) in combinatie met verstedelijking en klimaatverandering zullen voldoende mogelijkheden voor groei creëren.

*Dit rapport maakt onderdeel uit van een groter doorlopend onderzoek naar internationale handel, de International Trade Study van het ING Economisch Bureau.

Citaten

Het is, mede gezien de economische situatie in Europa, wel nodig dat deze sector voor meer directe afzet buiten Europa zorgt. Tweederde van de export gaat nog altijd naar West-Europa.

Jurjen Witteveen - Senior Econoom ING Economisch Bureau

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht