Print

Beleid ING ten aanzien van kernwapens

ING deelt de zorgen van de internationale gemeenschap ten aanzien van kernwapens. Daarom financieren we geen productie, onderhoud of handel in deze wapens.

De realiteit leert dat veel technologiebedrijven in Amerika, Engeland en Frankrijk betrokken zijn bij de kernwapenprogramma’s van hun eigen overheden. Hieronder vallen ook bedrijven die voornamelijk niet-defensie gerelateerde activiteiten ontplooien zoals de productie van liften, verwarmingsthermostaten of vliegtuigen voor de burgerluchtvaart. Daarom zoeken we de balans tussen het voorkomen van betrokkenheid bij kernwapens en onze rol als financier van- en belegger in de economie.

Ons beleid ten aanzien van bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens is helder:

  • ING financiert geen kernwapens.
  • Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens en zich voornamelijk richten op niet-defensie gerelateerde activiteiten, worden deels uitgesloten van dienstverlening; wij financieren bij deze bedrijven niet de kernwapen activiteiten. Maar het kan voorkomen dat we beleggingen in het bedrijf aanhouden of dat we de andere activiteiten van deze bedrijven financieren, zoals bijvoorbeeld de productie van een vliegtuig voor de burgerluchtvaart.
  • Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens en voornamelijk defensie gerelateerde activiteiten ontplooien worden geheel uitgesloten van dienstverlening. ING financiert geen enkele activiteit van deze bedrijven en we beleggen er onze middelen niet in
Dit beleid passen we ook toe op de beleggingen van onze klanten. Omdat het klantgelden betreft zien we ons genoodzaakt om 3 uitzonderingen te accepteren op ons beleid:
  • We hebben te maken met lokale regelgeving, voornamelijk in de VS, waarbij de klanten van onze beleggingsfondsen het wettelijk recht hebben om af te wijken van ons beleid, en dat ook doen.
  • Zogenoemde institutionele beleggers waarvoor ING het geld beheert, kunnen eveneens op hun uitdrukkelijk verzoek afwijken van ons beleid. In praktijk gebeurt dit vrijwel nooit.
  • Indextrackers zijn uitgezonderd omdat zij zich richten op het volgen van een bepaalde beursindex (bijvoorbeeld de Amerikaanse Dow Jones index), en het kan voorkomen dat in deze index een bedrijf zit dat zich met productie van kernwapens bezighoudt. Dit soort fondsen wordt door ING beperkt aangeboden. Beleggingen in producenten van kernwapens via indextrackers zijn daardoor eveneens zeer beperkt.
Meer informatie over ING’s duurzaamheid beleid op http://www.ingforsomethingbetter.com/nl/our-approach/business/

Deel dit artikel

Contact voor de media

Gerelateerde berichten