Print

Nederlanders denken dit jaar goede voornemens wèl vol te houden

Meerderheid voornemens heeft effect op de portemonnee

Nederlanders denken dit jaar goede voornemens wèl vol te houden

Onderzoek van de ING wijst uit dat maar liefst 81% van de Nederlanders goede voornemens heeft voor het komende jaar. En daarvan denkt vier op de vijf ze waarschijnlijk ook vol te kunnen houden. Voor meer dan de helft geldt dat de voornemens invloed hebben op de portemonnee. Driekwart verwacht zelfs een positief effect. Het aantal Nederlanders met ‘groene voornemens’ is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, al moeten sommige specifieke voornemens, zoals ‘zuiniger met energie omgaan’ wat terrein prijsgeven. Dit blijkt uit het jaarlijkse Goede Voornemens Onderzoek van de ING.

Minder vaak goede ‘financiële voornemens’

Vorig jaar gaf nog 47% van de Nederlanders aan goede voornemens te hebben op gebied van de eigen financiële administratie. Voor het jaar 2014 komt deze groep uit op 42%. Hierbij hebben ze in de meeste gevallen (71%) betrekking op het in de gaten houden van de algemene inkomsten en uitgaven thuis. Nederlanders jonger dan 50 jaar houden twee keer zo vaak hun woonsituatie tegen het licht als ouderen. Hoger opgeleiden houden zich drie keer zo vaak bezig met hun pensioen als lager opgeleiden en vijf keer zo vaak met hun beleggingsportefeuille. Alle goede voornemens bij elkaar genomen, hebben deze in 53% van de gevallen een effect op de portemonnee. Driekwart van deze groep verwacht een positieve invloed op de portemonnee.

Grote verscheidenheid in voornemens

De Nederlander lijkt overtuigd van het maken van goede voornemens. Maar deze voornemens lopen soms flink uiteen. Waar mannen en vrouwen allebei ‘afvallen’ op nummer 1 hebben staan, kiezen vrouwen vaker voor ‘minder druk maken’ en ‘minder snoepen of snacken’ dan mannen. Omgekeerd kiezen de mannen vaker voor ‘meer sporten of bewegen’ en ‘zuiniger met geld omgaan’.

Ook op het gebied van ‘groene voornemens’ zijn er verschillen te vinden. Zo kiezen mannen vaker dan vrouwen voor ‘zuiniger met energie omgaan’ en ‘minder of zuiniger autorijden’. Vrouwen kiezen weer vaker voor het kopen van biologische producten, of scharrelvlees en –eieren. Lager opgeleiden kiezen vaker voor ‘minder water verbruiken’ dan hogeropgeleiden, omgekeerd wordt het kopen van biologische producten door de laatstgenoemde groep vaker gekozen. In totaal heeft bijna een derde van de Nederlanders (31%) één of meerdere ‘groene voornemens’.

Ouderen hebben minder vaak goede voornemens

Nederlanders die de 50 zijn gepasseerd hebben minder vaak goede voornemens dan hun jongere landgenoten (76% om 84%). Ook is deze groep minder vaak overtuigd dat ze eventuele voornemens kunnen volhouden. Van alle Nederlanders denkt maar liefst 80% dat ze hun voornemen in 2014 (waarschijnlijk) gaan realiseren. Overigens denkt de jongere generatie ( jonger dan 30 jaar) bij de keuze voor goede voornemens eerder aan het belang van ‘zelfontwikkeling’ dan de oudere generaties. Voor de Nederlanders ouder dan 30 jaar staat ‘gezondheid’ bovenaan het lijstje.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht