Print

ING themavisie: Bouwlogistiek moet prioriteit krijgen

Een logistieke hub biedt voordelen

Door een toename van binnenstedelijke bouw wordt bouwlogistiek de komende jaren veel belangrijker. Een bouwlogistieke hub kan hierbij voordelen bieden. Niet alleen groothandels maar ook aannemers of logistieke dienstverleners van buiten de bouwkolom kunnen deze rol gaan vervullen. De afgelopen jaren heeft zich bij bouwmaterialengroothandels een proces van schaalvergroting voorgedaan door margedruk en noodzakelijke investeringen in ICT. Groothandels zijn daarbij meer “niet” groothandelsactiviteiten, zoals assemblage gaan leveren.

Vooral veel klein transport door de bouw

Het wegtransport van de bouw is vooral klein transport. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal bestelbusjes dat in het bezit is van bouwbedrijven. Vooral bij de afwerking van gebouwen en de installatiebranche is het aantal groot. Dit komt onder meer doordat bedrijven in deze branche vaak ook klein zijn (of zzp’er) en een bestelbus dan zeer geschikt is voor de transportactiviteiten. Deels is het grote aantal bestelbusjes in vooral de afwerking en de installatie ook te verklaren door het grote aantal herstel- en onderhoudsopdrachten binnen de bouw. Dit zijn vaak kleine opdrachten waarbij bestelbusjes goed ingezet kunnen worden voor het vervoer van materialen. Door de versnippering van het bouwproces kan een groot aantal hiervan bij een bouwproject in een woonwijk (tijdelijk) voor extra parkeerdruk zorgen en verhoogt het uiteraard de transportbewegingen. Zo komt vaak iedere bouwvakker met zijn eigen voertuig waarin hij zijn materiaal meeneemt.

Een logistieke hub biedt voordelen

Het terugbrengen van de vervoersstormen bij bouwprojecten leidt tot minder overlast voor omwonenden. Daarnaast maakt dit het bouwproces duurzamer doordat het energieverbruik door minder transportbewegingen af neemt. Om dit te bereiken zou de bouwlogistiek verbeterd kunnen worden door verschillende partijen beter te laten samenwerken. Een methode om vervoersstromen van bouwprojecten te bundelen is door middel van een zogenaamde “hub” (consolidatiecentrum). De bouwmaterialen worden door de leveranciers geleverd naar een opslaglocatie (de hub). Daar worden de materialen gebundeld zoals ze in het bouwproces gebruikt worden en “just in time” geleverd. De logistieke hub zorgt ervoor dat de leveringen van de toeleveranciers “push” gestuurd zijn en de leveringen vanuit de hub aan de bouwplaats ‘pull” gestuurd zijn op basis van de bouwprojectplanning.

Meer nevenactiviteiten van bouwmaterialengroothandel

Net als de andere toeleveranciers is ook de bouwmaterialengroothandel in de afgelopen jaren meer “toegevoegde waarde” aan de bouw gaan leveren. Steeds vaker worden op de bouwplaats geleverde materialen ook gemonteerd door de groothandel. Zo ligt in 2012 het aantal geleverde diensten (niet handel en vervoer) van de groothandel aan de bouw ruim 20% hoger dan in 2004 terwijl de productie van de gehele bouw in 2012 met bijna 15% is gedaald. De bouw laat niet alleen meer assembleren door de groothandel, ook neemt de groothandel steeds meer vervoers- en groothandelsactiviteiten op zich. Bouwbedrijven erkennen de meerwaarde van gespecialiseerde logistieke dienstverleners en besteden deze activiteiten deels uit.

Bouw vervoert meer dan de industrie

Ondanks dat de bouw de afgelopen jaren meer vervoers- en handelsactiviteiten is gaan inkopen zijn de eigen vervoersstromen nog steeds aanzienlijk. Dit blijkt uit het motorbrandstofverbruik. Dit ligt in de bouw veel hoger dan in de industrie ondanks dat de industriële productie meer dan vier keer zo groot is als de bouwproductie. Per € 1 miljard productie verbruikt de bouw zelfs meer brandstof voor wegverkeer dan de handel (groot- en detailhandel).

Jan van der Doelen, ING sectormanager Bouw en Vastgoed; “Voor bouwtoeleveranciers geldt dat zij vooral USP’s als logistiek en kennis moeten optimaliseren. Logistiek als onlosmakelijk onderdeel van het bouwproces en sterk toenemend in belang. Kennis van zowel klanten, producten als processen om telkens waarde toe te voegen. Op deze manier kan de rol in het bouwproces verder aan belang winnen. Strategie bepalen is belangrijk, uitvoering zo mogelijk nog belangrijker. “

Citaten

Voor bouwtoeleveranciers geldt dat zij vooral USP’s als logistiek en kennis moeten optimaliseren. Logistiek als onlosmakelijk onderdeel van het bouwproces en sterk toenemend in belang. Kennis van zowel klanten, producten als processen om telkens waarde toe te voegen. Op deze manier kan de rol in het bouwproces verder aan belang winnen. Strategie bepalen is belangrijk, uitvoering zo mogelijk nog belangrijker.

Jan van der Doelen - ING sectormanager Bouw en Vastgoed

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht