Print

In het nieuws: Nederland koploper in internationale handel

In het nieuws: Nederland koploper in internationale handel

Nederland beklimt het erepodium van beste economieën voor internationale handel. Ons land is gestegen naar de 3e plaats in de handelsindex van het World Economic Forum. Waar een klein land groot in kan zijn.

Koploper

We moeten Singapore en Hongkong voor ons dulden, maar Nederland staat toch maar mooi 3e op de ranglijst van de internationale handel. Het Global Enabling Trade Report 2014 van het World Economic Forum (WEF) benoemt Nederland als een van de koplopers van de 138 onderzochte landen.

Goede haveninfrastructuur

Het rapport toont de mate waarin economieën openstaan voor internationale handel. Nederland steeg van een 10e plaats (in 2010) via de 7e plaats (2012) naar de 3e plaats. “We scoren vooral goed met onze haven- en ict-infrastructuur”, zegt professor Henk Volberda, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, en wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut Inscope. Inscope verzorgde voor het WEF-rapport de interviews met Nederlandse ondernemingen.

Eigen verdienste

De forse stijging van Nederland op de ranglijst heeft volgens Volberda drie oorzaken. “Ten eerste is de berekening iets gewijzigd; we kijken nu naar veel meer factoren dan in 2012. Daarnaast zijn sommige landen iets slechter gaan presteren. De nummer drie van de vorige editie, Denemarken, is vooral op het gebied van grensverkeer en douanefaciliteiten minder transparant en flexibel geworden.” De derde factor is echt onze eigen verdienste, stelt Volberda. “We stonden met onze haveninfrastructuur al op de eerste plek, maar we blijven ons op dat vlak verbeteren – denk aan de Tweede Maasvlakte. Nederland heeft ondanks de recessie ook behoorlijk geïnvesteerd in het wegennet.”

Smeerolie

Ook de virtuele infrastructuur van Nederland behoort tot de wereldtop. Volberda: “De hele papierfabriek van exportvergunningen en heffingen is hier volledig gedigitaliseerd. Een goede infrastructuur is de smeerolie voor de handel.”

Ingewikkeld

Ons ingewikkelde systeem van importbelastingen is een zwak punt. “Bedrijven zijn veel tijd en geld kwijt om producten en diensten te importeren in Nederland”, zegt Volberda.

Export steeds belangrijker

“In de loop van de tijd is internationale handel steeds belangrijker geworden voor Nederland”, zegt Dimitry Fleming van het ING Economisch Bureau. “De exporten zijn in de laatste 25 jaar bijvoorbeeld flink toegenomen, vergeleken met de rest van de economie. In 1989 waren de exporten ongeveer half zo groot als de economie, nu is dat bijna 90 procent.”

Waarde toevoegen

Nederland is echt een distributie- en handelsland, stelt Fleming. “Via de haven in Rotterdam vindt bijvoorbeeld speelgoed uit China zijn weg naar Duitse consumenten. Aan de andere kant zijn het Nederlandse bedrijven die hier produceren en hun afzet verkopen in het buitenland. Melkpoeder, computerchips of chemicaliën gaan de hele wereld over. Aan die uitvoer verdienen we in verhouding meer, want daar voegen we in Nederland echt waarde toe.”

Motor achter herstel

“Exporten zijn nu een belangrijke motor achter het economisch herstel in ons land”, zegt Fleming. “Dat werkt met wat vertraging door in de rest van de economie. Vooral als Nederlandse bedrijven hun eigen productie meer kunnen afzetten in het buitenland, gaan ze uiteindelijk ook weer mensen aannemen. Zo helpt de export onze economie weer op gang.”

Seinen op groen

De seinen staan op groen voor verder herstel van de Nederlandse economie, stelt Volberda. Hij noemt het niet onmogelijk dat Nederland in de toekomst een 1e of 2e plek bezet in de internationale handelsranglijst. “Maar andere landen zitten niet stil. Engeland heeft een behoorlijke stijging doorgemaakt. Een land als Finland laat ook flinke verbeteringen zien.” De voedingsbodem voor innovatie is aanwezig in Nederland. “Toch benutten we dat innovatievermogen nog niet voldoende. In de concurrentie-index van het WEF is Nederland het afgelopen jaar gedaald van een 5e naar een 8e plaats.” Volgens Volberda is er nog winst te behalen in betere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, de beschikbaarheid van talent, en financiering van nieuwe initiatieven.

Citaten

We scoren vooral goed met onze haven- en ict-infrastructuur.

Professor Henk Volberda - Inscope

Vooral als Nederlandse bedrijven hun eigen productie meer kunnen afzetten in het buitenland, gaan ze uiteindelijk ook weer mensen aannemen. Zo helpt de export onze economie weer op gang.

Dimitry Fleming - ING Economisch Bureau

Deel dit artikel