Print

In het nieuws: Tienduizenden aankomende studenten moeten studiekeuze nog maken

In het nieuws: Tienduizenden aankomende studenten moeten studiekeuze nog maken

Op 1 mei moet het ei gelegd zijn: voor welke studie ga je? Aankomende studenten in het hoger onderwijs die dan nog geen keuze hebben gemaakt, lopen kans dat ze buiten de boot vallen.

Leven na de eindexamens

De eindexamentijd breekt aan. Genoeg om je druk over te maken. Maar wie wil gaan studeren, moet toch snel een knoop doorhakken. Vanaf het studiejaar 2014-2015 moeten aankomende studenten zich voor of op 1 mei hebben ingeschreven voor een studie aan hogeschool of universiteit.

75.000 studenten moeten nog kiezen

Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs hebben zich tot nu toe 123.000 eerstejaars aangemeld. Het ministerie van Onderwijs schat in dat dit jaar ongeveer 200.000 jongeren gaan studeren. Dat betekent dat nog ruim 75.000 aankomende studenten snel een keuze moeten maken. Doen zij dit niet binnen een maand, dan mogen zij misschien niet de studie van hun keuze volgen. De maatregel moet ervoor zorgen dat studenten op tijd nadenken over hun studiekeuze. Dat vergroot volgens minister Bussemaker van Onderwijs de kans dat ze de juiste studie kiezen.

Niet op de hoogte

Zo’n 10 procent van de aankomende studenten is niet op de hoogte van de aanmelddatum van uiterlijk 1 mei, blijkt uit een recente peiling van het ministerie van Onderwijs. Slechts de helft weet dat sommige hogescholen en universiteiten een studiekeuzecheck verplicht kunnen stellen. Dat ze ook zelf om zo’n check kunnen vragen, is bij nog minder leerlingen bekend.

Studiekeuzecheck soms verplicht

De nieuwe deadline van 1 mei betekent dat aspirant-studenten voor of op die datum een verzoek tot inschrijving moeten doen op Studielink. Wie daarnaast voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding krijgt een toelatingsrecht. De inschrijving voor of op 1 mei geeft ook recht op een Studiekeuzecheck. Bij sommige opleidingen is zo’n Studiekeuzecheck verplicht. Een Studiekeuzecheck moet aankomende studenten helpen om de studie te kiezen die bij ze past. Onderwijsinstellingen bieden hiervoor verschillende mogelijkheden. Dat kan gaan om een gesprek met iemand van de opleiding, proefstuderen of een digitale vragenlijst.

Laatste moment

In andere jaren konden studenten zich tot en met 31 augustus inschrijven. “De bulk besliste op het laatste moment”, zegt woordvoerder Bastiaan Verweij van VSNU, vereniging van universiteiten. “Als je eerder nadenkt over je studierichting, kun je tot een betere keuze komen, blijkt uit onderzoek. De kans dat je een verkeerde beslissing neemt, is dan een stuk kleiner. Daar is iedereen mee geholpen: de student zelf, wij, als onderwijsinstellingen, en uiteindelijk de hele maatschappij.”

Afvallers verlagen

Tot nu toe gooit ongeveer een kwart van de studenten al in het eerste jaar het bijltje erbij neer, vertelt Verweij. “Een paar jaar geleden was dat zelfs een derde. Er zijn intussen al wat maatregelen genomen om de hoeveelheid afvallers te verlagen.” Niet de hele groep valt uit. “Ongeveer 15 procent begint het jaar erop met een andere studie, maar zo’n 10 procent raken we wel kwijt.”

Op eigen benen

Aankomende studenten staan voor belangrijke keuzes, stelt Heidi van Eijk, manager marketing jeugd en studenten bij ING. “De periode voor de start van de studie is ook een goed moment voor gesprekken tussen ouders en kinderen over hoe je tijdens je studentenleven financieel op eigen benen kunt staan. Er zijn veel zaken om aan te denken, zoals het aanvragen van een DigiD. Die heb je nodig om studiefinanciering te kunnen aanvragen, maar ook voor je inschrijving voor een opleiding op Studielink. Als je nog geen DigiD hebt, is het zaak om die snel aan te vragen. Er gaan wel een aantal dagen overheen voordat je de activeringscode in huis hebt.”

Zorgtoeslag aanvragen

“Ook is het goed om uit te zoeken welke verzekeringen je zelf moet afsluiten”, zegt Van Eijk. “Daarnaast vergeten veel jongeren om zorgtoeslag aan te vragen. Als je studeert, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je zorgverzekering. Dat bedrag kan aardig oplopen.”

Citaten

Als je eerder nadenkt over je studierichting, kun je tot een betere keuze komen, blijkt uit onderzoek. De kans dat je een verkeerde beslissing neemt, is dan een stuk kleiner.

Bastiaan Verweij - VSNU

De periode voor de start van de studie is ook een goed moment voor gesprekken tussen ouders en kinderen over hoe je tijdens je studentenleven financieel op eigen benen kunt staan.

Heidi van Eijk - ING manager marketing jeugd en studenten

Deel dit artikel