Print

Winkelgebied 2025: Breken met het verleden

Retailer bepaalt keuze voor kansrijke winkelgebieden

Verandering van het gedrag van consumenten en de toegenomen dynamiek als gevolg van technische innovaties, dwingen de winkelier om zich continu aan te passen. Degenen die dat het best en het snelst kunnen en op het juiste moment en de juiste wijze weten in te spelen op de behoeften van de klant, worden de winnaars in de sector. Bij snelle aanpassingen horen scherpe keuzes op het gebied van locatie, grootte en de inrichting van winkels. Alleen kansrijke winkelgebieden, ingericht op de wensen en eisen van de 21e eeuw, zullen de verandering naar 2025 doorstaan. Dit staat in het rapport Winkelgebied 2025 – Deelrapport Retail van het ING Economisch Bureau.

Vijf soorten kansrijke winkelgebieden

ING Economisch Bureau heeft een aantal kansrijke winkelgebieden voor 2025 getypeerd. Deze staan op zichzelf, grenzen aan elkaar of kunnen gecombineerd worden. Dit zijn:

  • Back to basics: functioneel, klein, overzichtelijk en makkelijk bereikbaar winkelcentrum met een mix van food, persoonlijke verzorging en diensten;
  • Crossroads: vervoersknooppunt met veel passanten met een mix van horeca, diensten en een selectie non-food;
  • Big-spender: grote (vaak historische) stadscentra met veel passanten en een mix van food en non-food. Grote ketens, exclusieve retailers en onderscheidende local heroes;
  • Alternative: (middel)grote of perifere retail ‘proeftuin’ met een mix van tijdelijke en permanente winkels. Kostenefficiënt met lage of flexibele huur;
  • Space experience: Selectief aantal (bestaande) perifere gebieden met veelal huis & tuin gerelateerde winkels en ‘beleving’ centra van fabrikanten. Voldoende potentie voor een dagje uit.

Breken met het verleden

Niet alle winkelgebieden zullen de verandering overleven. Retailers zullen hier rekening mee moeten houden en kunnen er op inspelen. Een deel van de sector blijft hetzelfde proberen wat ze in het verleden deden: het zoeken van expansie. Dit lijkt een tweede natuur geworden van retailers. Meer aanbod werd ‘automatisch’ ingevuld door vraag uit een steeds meer welvarende consumptiemaatschappij. Winkelgebieden waren maakbaar. E-commerce, vergrijzing en gematigde economische groei zorgen ervoor dat de vraag steeds selectiever is. Expansie is daarbij niet de goede overlevingsstrategie. ING sectormanager Food & Retail Dirk Mulder: “Een goede strategie is goud waard. Retailers die durven te kiezen, kunnen een goede boterham verdienen in de retail, maar ze moeten wel stappen maken.”

Stappenplan voor succesvolle winkels

De winkelier van de toekomst is kritisch op zijn vermogen om te veranderen, op zijn locatiebeleid, kanaalkeuze, innovatie en samenwerking. Mulder: “Deze vijf onderwerpen zijn stappen die gezet kunnen worden om ook in 2025 succesvol te ondernemen in de retail.
 
Nader uitgelicht:
Flexibilisering – Stel jezelf in staat te veranderen
Retailers stellen zichzelf in staat stellen te kunnen veranderen. Veel retailers weten momenteel bij afloop van de huurperiode een lagere huur te bedingen. Kortere looptijden kunnen echter minstens zo belangrijk zijn om sneller op verandering in te kunnen spelen.
 
Locatiebeleid – Focus op kansrijke gebieden
De lat wordt in retail steeds hoger gelegd en succes vereist daarom een unieke propositie. Om die propositie tot zijn recht te laten komen is de focus op kansrijke gebieden belangrijk.
 
Kanaalkeuze – Delen of kiezen
Wie omni-channel gaat (zowel fysieke winkel als internetwinkel) zal zowel aan voor- als achterzijde van de organisatie de kanalen optimaal moeten integreren en met elkaar laten samenwerken. Wie echter niet kan delen, zal moeten kiezen. Voor single-channel uitblinkers blijven er kansen.
 
Innovatie – Gebruik relevante technologie
In een wereld waarin succesvolle retailers zichzelf continu verbeteren, is het belangrijk om technologie als een kans te zien. Maar dat geld alleen voor technologie die voor de klant waarde toevoegt.
 
Samenwerking – Zoek naar gezamenlijk voordeel
Zowel verticale als horizontale samenwerking in de keten kan partijen sterker maken. Het delen van een winkel(platform) online en/of offline kan de aantrekkingskracht voor de  consument versterken. Ook in winkelgebieden kan afstemming van visie en doelen tussen stakeholders bijdragen aan een sterkere propositie en gezamenlijk voordeel.

Themarapporten Winkelgebied 2025

Dit is het tweede (deel)rapport van een serie van vier waarin ING Economisch Bureau de toekomst van het winkelgebied onder de loep neemt. Op 16 mei verscheen het rapport waarin het winkelgebied 2025 vanuit het oogpunt van de vastgoedsector is belicht. Te vinden op: http://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2014/05/Winkelgebied_2025_vastgoedbelegger_neemt_heft_in_handen.aspx Op maandag 26 mei: Winkelgebied 2025 – Franchise Op woensdag 28 mei: Winkelgebied 2025 – Public (decentrale overheden) De uitkomsten van deze vier rapporten vormen de basis voor een overkoepelend rapport waarin ING een integrale visie ontvouwt op het winkelgebied van de toekomst. Dit rapport zal centraal staan op het seminar Winkelgebied 2025 op 17 juni.

Citaten

Een goede strategie is goud waard. Retailers die durven te kiezen, kunnen een goede boterham verdienen in de retail, maar ze moeten wel stappen maken.

Dirk Mulder - ING sectormanager Food & Retail

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht