Print

Nederlander wil fysiek én financieel fitter worden in 2015

ING-onderzoek Goede Voornemens: Nieuwe baan vinden in top-5

Nederlanders willen vooral gezonder door het leven gaan in 2015. Voor 48% is een betere gezondheid de grootste drijfveer om hun goede voornemens in 2015 vol te houden. De meest genoemde voornemens zijn: afvallen, zich minder druk maken en meer sporten. Nieuw in de top-5 van dit jaar is het vinden van een nieuwe baan. Nederland heeft het voornemen om 2015 met een hoger rapportcijfer voor de eigen financiële situatie af te sluiten dan 2014: van een 6,6 nu naar 7,7 eind 2015. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van ING naar de goede voornemens van Nederlanders.

Gezondheid op één in het nieuwe jaar

Nederlanders zijn ook komend jaar bij hun goede voornemens gericht op het verbeteren van hun gezondheid. Gevraagd naar de persoonlijke top-3 van goede voornemens wordt ‘afvallen’ het meest genoemd (27%), gevolgd door ‘zich minder druk maken’ (25%) en ‘meer sporten/bewegen’ (23%). Op financieel vlak wil de Nederlander vooral meer sparen: 46% wil dat in 2015 meer doen dan ze afgelopen jaar hebben gedaan.

Financieel fitter voelen populair

Vier op de tien Nederlanders heeft goede voornemens op het gebied van de eigen financiële situatie. Meer dan driekwart neemt zich voor meer grip te krijgen op de inkomsten en uitgaven. Eén op de vijf neemt de woonlasten of hypotheeksituatie onder de loep en een even grote groep gaat in 2015 bekijken of ze nog wel goed verzekerd zijn. Bij het verbeteren van de financiële situatie gaat 24% meer gebruik maken van online hulpmiddelen en schakelt 12% de hulp in van een adviseur. Met deze inspanningen hopen Nederlanders eind 2015 zichzelf een hoger rapportcijfer te kunnen geven voor zijn of haar financiële situatie: van een 6,6 dit jaar naar een 7,7 eind 2015. Nederlanders willen zich dus behalve fysiek ook financieel fitter voelen.

Volhouden voornemens blijkt niet eenvoudig

Van iedereen met goede voornemens verwacht 81% het belangrijkste goede voornemen zeker of waarschijnlijk wel vol te gaan houden. Daarbij zijn mannen vaker zeker van hun zaak dan vrouwen: 34% van de mannen zegt het zeker vol te gaan houden, tegenover 22% van de vrouwen. Helaas blijkt het in de praktijk niet zo gemakkelijk om je aan je goede voornemen te houden. Vorig jaar is het slechts één op de vier gelukt hun goede voornemen het gehele jaar vol te houden. Daarbij valt op dat eind 2014 nog slechts 48% van de Nederlanders aangeeft een goed voornemen te hebben gehad, terwijl een jaar eerder nog door 81% werd aangegeven dat ze er eentje hadden dit jaar. Er lijken dus nogal wat Nederlanders te zijn die niet alleen hun goede voornemen niet hebben volgehouden in 2014, maar zelfs zijn vergeten dat ze er één hadden voor het afgelopen jaar.

Mannen kiezen vaker voor de portemonnee

Tussen Nederlanders onderling zijn flinke verschillen waar te nemen in de aard en het doel van hun belangrijkste goede voornemens. Zo kiezen vrouwen er vaker voor om zich minder druk te maken, terwijl mannen twee keer zo vaak als vrouwen meer willen gaan sporten. Als belangrijkste drijfveer na de eigen gezondheid komt voor mannen de portemonnee op de tweede plek, terwijl dat voor vrouwen juist zelfontwikkeling is.
Bij Nederlanders jonger dan 30 jaar staat zelfontwikkeling vaker op nummer één als belangrijkste drijfveer dan bij hun oudere landgenoten (34% om 28%). Voor de groep Nederlanders ouder dan 30 jaar is juist gezondheid de belangrijkste drijfveer (53%) en komt zelfontwikkeling pas veel later in het lijstje voor (8%).

Zie de bijlage voor het volledige onderzoeksrapport.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht