Print

ING Weekoverzicht - Bereidheid tot loonoffer neemt af

Steeds minder werknemers zijn bereid een loonoffer te brengen. Mocht het echt nodig zijn, dan zegt 29% van de werkenden bereid te zijn loon in te leveren in ruil voor baanbehoud. Twee jaar geleden was dat nog 34%. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag onder gemiddeld 59.500 respondenten per dag. Loonoffers zijn actueel in de detailhandel. Bedrijven in deze branche hebben het moeilijk, doordat het economisch herstel nog bescheiden is en ze bovendien geconfronteerd worden met structurele uitdagingen, zoals veranderende consumptiepatronen en de opkomst van webwinkels.

Bijna één op drie werknemers bereid tot loonoffer

Werk is voor veel mensen erg belangrijk. Zo belangrijk dat een aanzienlijke groep werknemers (29%) als het erop aan komt wel bereid zou zijn een loonoffer te maken voor behoud van hun baan. Eén op de zeven zegt minder dan 5% in te willen leveren als de nood aan de man is. Eén op de tien is bereid tot 10% in te leveren. Een kleine groep van 5% is zelfs bereid tot een loonoffer van meer dan 10% om daarmee de baan veilig te stellen. Ruim zeven van de tien werknemers (71%) ziet geen reden om loon in te leveren. Zij lijken zich zeker te voelen van hun zaak, en hun baan.

Bereidheid tot loonoffer neemt af

De bereidheid tot het doen van een loonoffer neemt wel af. Dit jaar is 29% bereid tot het doen van een loonoffer. Vorig jaar was dat 31% en twee jaar terug nog 34%. Tussen 2009 en 2013 nam de bereidheid om geld in te leveren in ruil voor baanbehoud juist nog toe. Destijds steeg de werkloosheid. Nu deze niet meer oploopt voelen werknemers zich kennelijk iets zekerder, waardoor ze minder geneigd zijn om een loonoffer te brengen.

Loonoffers actueel in de detailhandel

Loonoffers zijn momenteel actueel in de detailhandel. Deze sector heeft vorig jaar voor het eerst sinds 2008 de verkopen zien stijgen. Het verkoopvolume groeide met 1%. Toch is er in de detailhandel nog geen sprake van ‘terug naar normaal’. Het aantal verkopen lag vorig jaar 13% lager dan voor de crisis en jaarlijks gaan nog altijd zo’n 700 bedrijven over de kop. Dit is weliswaar niet zo veel als in 2013, maar nog steeds fors hoger dan voor de crisis.  Vorige maand steeg het aantal faillissementen in de detailhandel zelfs weer.

Uitdagingen voor de detailhandel

Voor traditionele winkels en warenhuizen is herstel van de economie slechts één kant van de medaille. Zij kampen vooral met structurele uitdagingen, zoals overaanbod in de markt, de opkomst van online winkelen en veranderende consumptiepatronen: de consument kijkt kritischer naar uitgaven en besteedt een steeds kleiner deel van zijn of haar geld aan kleding, boeken, woninginrichting en voeding: zaken die juist in winkels en warenhuizen worden verkocht. Zo werd in 1996 nog 8% van alle uitgegeven euro’s gespendeerd aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten, inmiddels is dat 5%.

Loonoffer geen duurzaam medicijn voor detailhandel

Met een loonoffer creëert een individueel bedrijf dat in de problemen zit op korte termijn  ademruimte. Maar voor de sector als geheel lijken loonoffers geen duurzaam medicijn tegen de genoemde uitdagingen. Op kosten zullen fysieke winkels de slag van webwinkels immers moeilijk winnen. Webwinkels hebben immers veel minder vaste kosten, zoals huur en energie. Meer in het algemeen geldt dat dalende lonen juist voor de detailhandel geen goed nieuws betekenen, omdat juist deze sector zeer afhankelijk is van de koopkracht van consumenten.

Deel dit artikel

Contact voor de media