Print

In het nieuws: Sport is een serieuze zaak

ING Amateurvoetbal

Sport is niet alleen leuk, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen. Sportverenigingen en scholen zouden meer moeten samenwerken, betoogt sportmarketingexpert Frank van den Wall Bake.

Impuls

De KNVB en ING gaan het welpenvoetbal een impuls geven. Dit programma laat kinderen van 4 tot 6 jaar spelenderwijs kennismaken met voetbal, met aparte trainingsvormen en -materialen. Al ruim 13.000 kinderen zijn op deze manier met de sport aan de slag gegaan. “We gaan het welpenvoetbal de komende drie jaar nog verder intensiveren en uitbreiden van 550 naar 1.000 verenigingen”, zegt Steven Sedee, sponsormanager voetbal van ING.

Hoe eerder hoe beter

Sporten is leuk, gezond en draagt bij een socialere maatschappij, benadrukt Sedee. “Wij vinden dat sporten een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van jongeren. Hoe eerder de jeugd in aanraking komt met sport, en voetbal in het bijzonder, hoe beter. Dat begint natuurlijk met de allerkleinsten. We zetten vooral in op een verdere professionalisering en overdracht van kennis door zowel de KNVB als de ING. Zo willen we ouders nog meer betrekken bij het welpenvoetbal, zodat ze ook later betrokken blijven bij de club.”

Gezond lichaam

De amateurverenigingen staan aan de basis van de maatschappelijke rol van het Nederlands voetbal, stelt Sedee. “De clubs zijn belangrijk voor de jeugd, voor hun ouders en voor de wijken waarin ze gevestigd zijn.” “We weten allemaal dat een gezonde geest floreert in een gezond lichaam”, vult sportmarketingexpert Frank van den Wall Bake aan. “Gymnastiek was vroeger een verplicht vak op school. Je kreeg er een rapportcijfer voor. Nu is er op veel scholen een streep doorheen gegaan.”

Brug slaan

Van den Wall Bake pleit ervoor om een brug te slaan tussen sportverenigingen en scholen. “Clubhuizen staan een groot deel van de tijd leeg en op slot. Bij veel sportverenigingen worden de faciliteiten vijftig procent van de tijd niet gebruikt. Clubs moeten oplossingen zoeken waarbij zo min mogelijk investeringen nodig zijn. Als trainers ook nog tegelijkertijd gymnastiekleraar worden, krijg je een financieel gunstig plaatje.”

Aantrekkelijke plek

De ministeries van VWS en van Onderwijs kijken wel naar zulke formules, stelt Van den Wall Bake. “Ze doen verschillende pilots. Maar ik vind dat het eigenlijk te langzaam gaat. Mijn advies is: zorg dat het clubhuis niet alleen open is, maar dat het ook een aantrekkelijkere plek is voor de jeugd. Maak bijvoorbeeld wifi beschikbaar.”

Kantine wordt opvang

Ook bij voetbalvereniging SV Hector in Hof van Twente stonden de sportaccomodaties overdag leeg. De jeugdkantine van de club is nu ingericht als een buitenschoolse opvang. Er is een actief programma waaraan verschillende sportverenigingen meewerken. Met een strippenkaart kunnen kinderen uit de wijk ook meedoen aan de activiteiten.

Professionele manager

De helft van de sportverenigingen zal binnen nu en vijf jaar een professionele manager hebben aangesteld, verwacht Van den Wall Bake. “Die richt zich op het positioneren van de vereniging als onderdeel van de samenleving. Zo iemand kan zich binnen een jaar terugverdienen.”

Citaten

Sport is niet alleen leuk, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen. Sportverenigingen en scholen zouden meer moeten samenwerken.

Frank van den Wall Bake - Sportmarketingexpert

Zorg dat het clubhuis niet alleen open is, maar dat het ook een aantrekkelijkere plek is voor de jeugd. Maak bijvoorbeeld wifi beschikbaar

Frank van den Wall Bake - Sportmarketingexpert

We gaan het welpenvoetbal de komende drie jaar nog verder intensiveren en uitbreiden van 550 naar 1.000 verenigingen.

Steven Sedee - Sponsormanager voetbal van ING

Deel dit artikel