Print

ING Kwartaalbericht: Uitzendbranche groeit door in 2015

Margeherstel laat nog op zich wachten

De flexbranche groeit in 2015 verder. ING Economisch Bureau verwachte een omzetstijging van 7%, waarmee de groei hoger is dan in 2014 (5,5%). De economie komt verder op stoom en dat leidt in veel sectoren tot extra personeelsbehoefte. Aangezien er nog altijd onzekerheid is over het blijvende karakter van de bedrijvigheid, wordt veel voor flexkrachten gekozen.

Met een verder aantrekkende economie als steun in de rug laat de flexbranche (uitzenden, detacheren, payrolling, werving & selectie) in 2015 opnieuw groei zien. De verhoogde economische activiteit levert naar verwachting met 7% zelfs een hogere omzetgroei op dan in 2014. De economische groei wordt dit jaar door nagenoeg alle sectoren gedragen. De korte termijn personeelsbehoefte stijgt dan ook in veel sectoren. Vanwege de aanhoudende onzekerheid en toenemende wens tot flexibiliteit wordt voor het invullen van de vraag naar personeel gebruik gemaakt van de flexbranche.

Technische vaardigheden gewild

Met een plus van bijna 6% in omzet en ruim 7% in uren sloot de flexbranche 2014 goed af. In de eerste maanden van 2015 is de groei verder gegaan. ABU cijfers laten zien dat met name de vraag naar flexibel personeel met technische vaardigheden nog altijd zeer groot is. In de eerste 8 weken groeide het aantal uren gemiddeld met 23% ten opzichte van een jaar eerder.

Margedruk nog niet verdwenen

Met het herstel van omzetten en de toename van het aantal vacatures leeft de hoop op margeherstel op. Gezien de nog altijd ruime arbeidsmarkt voor veel beroepen is het de vraag of die hoop terecht is. “Het personeelsaanbod neemt naar verwachting dit jaar toe, omdat mensen zich weer op de arbeidsmarkt melden. Daar komt bij dat veel uitzendbedrijven voornamelijk op prijs concurreren. Bedrijven die hun bedrijfsmodel hebben aangepast met een lagere kostenbasis, kunnen lagere tarieven bieden”, aldus Sasja Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van ING. Aantrekkende marges zijn het meest waarschijnlijk voor moeilijk te vervullen segmenten, zoals HBO geschoolde technici en IT-professionals, bijvoorbeeld security-officers en softwareontwikkelaars. Extra volume kan ook bijdragen aan betere winstgevendheid. De recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, die barrières voor uitzenden opheft, is goed nieuws. Het biedt op termijn kansen voor volumegroei in landen in Europa met relatief veel restricties, zoals Duitsland en België.

Citaten

Het personeelsaanbod neemt naar verwachting dit jaar toe, omdat mensen zich weer op de arbeidsmarkt melden. Daar komt bij dat veel uitzendbedrijven voornamelijk op prijs concurreren. Bedrijven die hun bedrijfsmodel hebben aangepast met een lagere kostenbasis, kunnen lagere tarieven bieden.

Sasja Winters - ING sectormanager zakelijke dienstverlening

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht