Print

Eenpitters zorgen voor verdubbeling van het aantal zorgaanbieders

4 op de 5 zorgaanbieders is tegenwoordig eenpitter

nieuws

De zorg is de grootste werkgever van Nederland. Goed voor 16% van alle banen. Het totale aantal zorgaanbieders is in 6 jaar tijd verdubbeld. De nieuwe lichting bestaat vooral uit zelfstandigen zonder personeel. 4 op de 5 zorgondernemers is al een eenpitter en de verzelfstandiging van zorgwerkers is nog niet ten einde. Tegelijkertijd neemt het aantal grote zorginstellingen juist af door meer fusies. Aldus ING Economisch Bureau in de publicatie ‘Analyse van de Gezonheidszorg’.

4 op de 5 zorgaanbieders is eenpitter

Sinds begin 2009 is het aantal eenpitters in de zorg met 187% toegenomen, terwijl de toename in de overige sectoren gemiddeld op 36% lag. Inmiddels is 4 op de 5 zorgaanbieders eenpitter. In de thuiszorg en onder psychologen is dit zelfs bij meer dan 9 op de 10 aanbieders het geval. De zorgsector is een lastige markt voor starters. Veel aanbieders worstelen met het ondernemerschap. Het is op voorhand niet duidelijk op wiens vraag je nu precies inspeelt.

Mismatch op arbeidsmarkt zorg

Overheidsbezuinigingen werken de vraag naar flexibel en goedkoop personeel in de hand. Vooral in de langdurige zorg kiezen organisaties vaker voor de inzet van eenpitters in plaats van vast personeel. Deels betreft dit lager opgeleide werkers die noodgedwongen als zelfstandige gaan werken, zoals de alfahulp. Soepeler regelgeving en de groei van het aantal persoonsgebonden budgetten heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden vergroot om als zelfstandige zorgverlener aan de slag te gaan.

Groei eenpitters zet door, maar in lager tempo

In de verpleging en verzorging blijft het aantal eenpitters toenemen dat via bemiddeling plaagbetaald werk verricht. Ook in de geneeskundige zorg zal het aantal eenpitters onder de vrije beroepsbeoefenaren blijven groeien. Door striktere regelgeving rond de inhuur van zzp’ers en inperking van persoonsgebonden bugetten zal de groei van eenpitters in de zorg wel verder afzwakken.

Deel dit artikel

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht