Hulp nodig?

Deel deze pagina

Tarieven beleggen

 • Scherpe tarieven
 • Vanaf € 4 per transactie handelen op de beurs
 • Geen transactiekosten beleggingsfondsen en trackers via internet

Geld voor Later

Geld voor Later betekent gespreid beleggen met een periodieke inleg en een looptijd die u zelf kiest. U heeft er weinig omkijken naar: ING beheert uw portefeuille en bouwt geleidelijk het beleggingsrisico voor u af.
 • Basisfee: € 4 per kwartaal. Heeft u meerdere Beleggingsrekeningen bij ons met dezelfde tenaamstelling? Dan betaalt u maar 1 keer de basisfee.
 • Servicefee: op jaarbasis 0,60% over uw belegd vermogen.
 • Kosten fondsbeheerders: momenteel 0,15% over uw belegd vermogen in aandelen en bedrijfsobligaties en 0,20% over uw belegd vermogen in staatobligaties.

Uw totale jaarlijks kosten zijn momenteel: maximaal 0,80% (servicefee + kosten fondsbeheerders) over uw belegd vermogen + € 16 (de basisfee).

Bij Geld voor Later worden geen transactiekosten, stortingskosten, afsluitkosten of andere kosten in rekening gebracht.

Rente over uw spaargeld

Vanaf 2 jaar en 3 maanden voor de einddatum spaart u een deel van uw geld. Vanaf dat moment ontvangt u over het saldo op het spaardeel binnen Geld voor Later het rentepercentage van onze Oranje Spaarrekening. 

SaldoRentepercentage
Tot € 25.0000,50% over uw gehele saldo
Van € 25.000 tot € 75.0000,60% over uw gehele saldo
Van € 75.000 t/m € 1.000.0000,80% over uw gehele saldo
 
Tarieven per 1 april 2016
Maximaal rentegevend tegoed is € 1.000.000
De rentepercentages zijn variabel en op jaarbasis.
Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.

Beheer

Bij Beheer laat u uw geld beleggen door onze beleggingsexperts. Zij zorgen dat u niet meer risico loopt dan u wilt.
U betaalt een bedrag per kwartaal, de basisfee. Daarnaast betaalt u een servicefee over het geld dat u belegt.

Wij beleggen voor u in beleggingsfondsen en trackers. Die beleggingsfondsen en trackers rekenen kosten voor het fondsbeheer. De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen. Meer over kosten fondsbeheerder
De tarieven hieronder gelden sinds 1 januari 2016, tenzij anders aangegeven.
Basisfee
€ 16 per jaar (€ 4 per kwartaal)
 

Extra informatie over de basisfee

 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • We incasseren de basisfee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • Als u meerdere Beleggingsrekeningen op dezelfde naam heeft, dan betaalt u daarvoor slechts één keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit welke beleggingsvormen u gebruikt: Zelf, Advies of Beheer. De basisfee wordt geïncasseerd vanaf het gelddeel van de Beleggingsrekening met het grootste belegde bedrag.

Variabele servicefee per Beleggingsrekening
BeleggingsprofielPercentage over het belegde bedrag
t/m € 500.000over het meerdere
Zeer defensief0,82%0,60%
Defensief0,90%0,68%
Neutraal0,98%0,76%
Offensief1,05%0,83%
Zeer offensief1,13%0,91%
Voor de beleggingsstrategie Index is de servicefee 0,10% lager. 
De servicefee is inclusief 21% btw.
 

Vanaf 1 januari 2016 nieuwe tarieven voor Advies en Beheer

De variabele servicefee bestaat voortaan uit twee delen. Vanaf € 500.000 betaalt u een lager tarief. De servicefee wordt per kwartaal achteraf in rekening gebracht. Deze tariefaanpassing heeft geen negatieve financiële consequenties voor u.  De nieuwe tarieven kunt u vinden in de pdf Tarieven Beleggen.

Extra informatie over de servicefee

 • De tarieven van de servicefee zijn op jaarbasis. We incasseren de servicefee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • De bovenstaande tarieven worden berekend over het gemiddelde belegde vermogen. Dit gemiddelde wordt bepaald op basis van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
 • U betaalt geen transactiekosten, dividendprovisie en bewaarloon.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.

Rente over het gelddeel van uw Beleggingsrekening
Heeft u geld staan op het gelddeel van uw Beleggingsrekening? Dan krijgt u daar tot en met € 1.000.000 rente over:
Particulier0,50%
Zakelijk0,10%
Tarieven per 1 april 2016
 

Extra informatie over de rente die u ontvangt over het saldo op uw Beleggingsrekening

 • De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en nominaal op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven of naar beneden kan worden aangepast.
 • De rente wordt iedere maand op uw Beleggingsrekening bijgeschreven.

Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.

Zelf op de Beurs

Bij Zelf op de Beurs bepaalt u zelf hoe en waarin u belegt. Bijvoorbeeld in aandelen, obligaties, opties, beleggingsfondsen en trackers.
Bij Zelf op de Beurs betaalt u een basisfee. Daarnaast betaalt u een servicefee over het geld dat u belegt en transactiekosten over de aan- en verkopen die u doet.

Voor beleggingsfondsen en trackers betaalt u geen transactiekosten. Houdt u dan rekening met de kosten die beleggingsfondsen en trackers rekenen voor het fondsbeheer. De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen. Meer over kosten fondsbeheerder
De tarieven hieronder gelden sinds 1 januari 2015, tenzij anders aangegeven.
Basisfee
€ 16 per jaar (€ 4 per kwartaal)
 

Extra informatie over de basisfee

 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • We incasseren de basisfee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • Als u meerdere Beleggingsrekeningen op dezelfde naam heeft, dan betaalt u daarvoor slechts één keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit welke beleggingsvormen u gebruikt: Zelf, Advies of Beheer. De basisfee wordt geïncasseerd vanaf het gelddeel van de Beleggingsrekening met het grootste belegde bedrag.

Variabele servicefee per Beleggingsrekening
Belegd bedragPercentage over het belegde bedrag
Tot en met € 75.0000,24%
Over het meerdere t/m € 500.0000,12%
Over het meerdere t/m € 2.500.0000,06%
 

Extra informatie over de servicefee

 • De tarieven van de servicefee zijn op jaarbasis. We incasseren de servicefee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • We berekenen de servicefee over het gemiddelde bedrag dat u per beleggingsdepot belegt. Het gemiddelde bepalen we aan de hand van het belegde bedrag aan het eind van elke maand. Als u meer dan € 75.000 belegt, kan het openen van meerdere beleggingsvormen kostenverhogend werken.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.

Transacties via Mijn ING
Tarief per transactie
Beleggingsfondsen en trackersKosteloos
Aandelen, Obligaties, Sprinters en gestructureerde producten€ 4 + 0,04% (maximaal € 150)
Opties€ 2,25 per contract
 

Extra informatie over de transactiekosten

 • Voor telefonische transacties betaalt u een opslag van € 12,50 per transactie.
 • Handelt u in buitenlandse effecten, dan kunnen er behalve de basisfee, servicefee en transactiekosten ook Stamp Duty of transactiebelasting in rekening worden gebracht.
 • Voor buitenlandse obligaties geldt per transactie een minimumtarief van € 50.
 • Voor het omrekenen van orders in vreemde valuta wordt 0,25% in rekening gebracht ten opzichte van de door ING vastgestelde middenkoers. De middenkoers wordt om 13.30 uur vastgesteld.

Overige kosten
Transactiekosten (inclusief 21% btw)
Overboeken effecten naar een andere bank€ 50 per fondsregel
Verzilveren ING effecten via ING kantoor€ 50 per fondsregel
Kosten gedwongen verkopen in geval van margintekort of onderdekking
EffectenEenmalig € 50 + 0,50% per transactie
Over het meerdere boven € 250.000: 0,30%
Opties€ 50 + € 2,25 per contract
 

Overige optietarieven

 • Het sluiten van opties met een premie van € 0,10 of minder is gratis.
 • Voor uitoefening (op uw verzoek) of aanwijzing van opties betaalt u het tarief voor binnenlandse aandelen via Mijn ING, plus € 12,50.
 • Voor cash settlement van opties betaalt u het tarief voor binnenlandse opties via Mijn ING, plus € 12,50.
 • Voor het uitoefenen van geëxpireerde gekochte aandelenopties door ING, wordt 25% van de eventuele transactiewinst ingehouden.

BTW
Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven voor Zelf op de Beurs vrijgesteld van BTW.
 
Rente over het gelddeel van uw Beleggingsrekening
Heeft u geld staan op het gelddeel van uw Beleggingsrekening? Dan krijgt u daar tot en met € 1.000.000 rente over:
Particulier0,50%
Zakelijk0,10%
Tarieven per 1 april 2016
 

Extra informatie over de rente die u ontvangt over het saldo op uw Beleggingsrekening

 • De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en nominaal op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven of naar beneden kan worden aangepast.
 • De rente wordt iedere maand op uw Beleggingsrekening bijgeschreven.

Debetrente en Effectenkrediet:
1 maands Euribor + 4% per jaar. Het 1-maands Euribortarief wordt vastgesteld op de laatste werkdag van de maand. De actuele debetrentevoet per 29 april 2016 is: 3,656%.
 
Transactiebelasting
Handelt u in buitenlandse effecten? In enkele landen betaalt u transactiebelasting. Deze worden verwerkt in het totaal afgeboekt bedrag. Op Mijn ING (internetbankieren) kunt u deze kosten terugvinden bij de transactie onder de ‘transactiedetails’.
LandTransactiebelasting
Engeland (Stamp Duty)0,5% bij aankoop van effecten met een hoofnotering in Engeland
Ierland (Stamp Duty)1% bij aankoop van effecten met een hoofdnotering in Ierland
Hong Kong (Stamp Duty)0,1% over het bedrag bij zowel kooporders- als verkooporders met een notering op Hong Kong
Frankrijk(FTT- Financial Transaction Tax)
 • 0,2% over het aankoopbedrag bij aankoop van effecten (aandelen en American Depository Receipt’s) van Franse bedrijven met een hoofdkantoor in Frankrijk en een marktkapitalisatie van minimaal 1 miljard euro
 • Doet u een verkoop op dezelfde dag in hetzelfde effect, dan betaalt u alleen belasting over het verschil
 • Bekijk het volledig overzicht van bedrijven die onder de FTT Frankrijk vallen
Italië (FFT)
 

Extra informatie over de Transactiebelasting

 • In Frankrijk en Italië is transactiebelasting verschuldigd over het totaal aantal effecten dat in bezit is aan het einde van de handelsdag. Het totaal aantal effecten wordt vermenigvuldigd met de slotkoers van het betreffende effect.
 • De transactiebelasting is verwerkt in het totaal afgeboekt bedrag van de transactie.

Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.

Zelf Vermogensopbouw

Met Zelf Vermogensopbouw belegt u met online hulp van ING. U ziet bijvoorbeeld hoeveel risico u loopt en welk rendement u op de lange termijn kunt verwachten. U belegt in beleggingsfondsen en trackers.
Bij Zelf Vermogensopbouw betaalt u geen transactiekosten. Wel betaalt u een basisfee. Daarnaast betaalt u een servicefee over het geld dat u belegt.

Die beleggingsfondsen en trackers rekenen kosten voor het fondsbeheer. De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen. Meer over kosten fondsbeheerder
De tarieven hieronder gelden sinds 1 januari 2015, tenzij anders aangegeven.
Basisfee
€ 16 per jaar (€ 4 per kwartaal)
 

Extra informatie over de basisfee

 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • We incasseren de basisfee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • Als u meerdere Beleggingsrekeningen op dezelfde naam heeft, dan betaalt u daarvoor slechts één keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit welke beleggingsvormen u gebruikt: Zelf, Advies of Beheer. De basisfee wordt geïncasseerd vanaf het gelddeel van de Beleggingsrekening met het grootste belegde bedrag.

Variabele servicefee per Beleggingsrekening
Belegd bedragPercentage over het belegde bedrag
Tot en met € 75.0000,24%
Over het meerdere t/m € 500.0000,12%
Over het meerdere t/m € 2.500.0000,06%
 

Extra informatie over de servicefee

 • De tarieven van de servicefee zijn op jaarbasis. We incasseren de servicefee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • We berekenen de servicefee over het gemiddelde bedrag dat u per beleggingsdepot belegt. Het gemiddelde bepalen we aan de hand van het belegde bedrag aan het eind van elke maand. Als u meer dan € 75.000 belegt, kan het openen van meerdere beleggingsdepots kostenverhogend werken.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.
 • U betaalt voor transacties via Mijn ING geen transactiekosten. Voor telefonische transacties betaalt u een bedrag van € 12,50 per transactie.

BTW
Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven voor Zelf Vermogensopbouw vrijgesteld van BTW.
 
Rente over het gelddeel van uw Beleggingsrekening
Heeft u geld staan op het gelddeel van uw Beleggingsrekening? Dan krijgt u daar tot en met € 1.000.000 rente over:
Particulier0,50%
Zakelijk0,10%
Tarieven per 1 april 2016
 

Extra informatie over de rente die u ontvangt over het saldo op uw Beleggingsrekening

 • De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en nominaal op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven of naar beneden kan worden aangepast.
 • De rente wordt iedere maand op uw Beleggingsrekening bijgeschreven.

Debetrente en Effectenkrediet:
1 maands Euribor + 4% per jaar. Het 1-maands Euribortarief wordt vastgesteld op de laatste werkdag van de maand. De actuele debetrentevoet per 29 april 2016 is: 3,656%.
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.

Advies

U belegt met advies van onze beleggingsexperts. U bepaalt of u hun advies opvolgt of niet.
Bij Advies betaalt u geen transactiekosten. Wel betaalt u een basisfee. Daarnaast betaalt u een servicefee over het geld dat u belegt.

U belegt in beleggingsfondsen en trackers. Zij rekenen kosten voor het fondsbeheer. De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen. Meer over kosten fondsbeheerder
De tarieven hieronder gelden sinds 1 januari 2016, tenzij anders aangegeven.
Basisfee
€ 16 per jaar (€ 4 per kwartaal)
 

Extra informatie over de basisfee

 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • We incasseren de basisfee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • Als u meerdere Beleggingsrekeningen op dezelfde naam heeft, dan betaalt u daarvoor slechts één keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit welke beleggingsvormen u gebruikt: Zelf, Advies of Beheer. De basisfee wordt geïncasseerd vanaf het gelddeel van de Beleggingsrekening met het grootste belegde bedrag.

Variabele servicefee per Beleggingsrekening
BeleggingsprofielPercentage over het belegde bedrag
t/m € 500.000over het meerdere
Zeer defensief0,82%0,60%
Defensief0,90%0,68%
Neutraal0,98%0,76%
Offensief1,05%0,83%
Zeer offensief1,13%0,91%
 

Extra informatie over de servicefee

 • De tarieven van de servicefee zijn op jaarbasis. We incasseren de servicefee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • De bovenstaande tarieven worden berekend over het gemiddelde belegde vermogen. Dit gemiddelde wordt bepaald op basis van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
 • U betaalt geen transactiekosten, dividendprovisie en bewaarloon.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.

Vanaf 1 januari 2016 nieuwe tarieven voor Advies en Beheer

De variabele servicefee bestaat voortaan uit twee delen. Vanaf € 500.000 betaalt u een lager tarief. De servicefee wordt per kwartaal achteraf in rekening gebracht. Deze tariefaanpassing heeft geen negatieve financiële consequenties voor u.  De nieuwe tarieven kunt u vinden in de pdf Tarieven Beleggen.
BTW
De vermelde tarieven zijn inclusief btw. Bij Advies betaalt u over 40% van het tarief 21% btw. Over de resterende 60% van het tarief betaalt u geen btw.
 
Rente over het gelddeel van uw Beleggingsrekening
Heeft u geld staan op het gelddeel van uw Beleggingsrekening? Dan krijgt u daar tot en met € 1.000.000 rente over:
Particulier0,50%
Zakelijk0,10%
Tarieven per 1 april 2016
 

Extra informatie over de rente die u ontvangt over het saldo op uw Beleggingsrekening

 • De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en nominaal op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven of naar beneden kan worden aangepast.
 • De rente wordt iedere maand op uw Beleggingsrekening bijgeschreven.

Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.