Hulp nodig?

Deel deze pagina

Tarieven beleggen

 • Scherpe tarieven
 • Vanaf € 4 per transactie handelen op de beurs
 • Geen transactiekosten beleggingsfondsen en trackers via internet

Beheer

Bij Beheer laat u uw geld beleggen door onze beleggingsexperts. Zij zorgen dat u niet meer risico loopt dan u wilt.
U betaalt een bedrag per kwartaal, de basisfee. Daarnaast betaalt u een servicefee over het geld dat u belegt.

Wij beleggen voor u in beleggingsfondsen en trackers. Die beleggingsfondsen en trackers rekenen kosten voor het fondsbeheer. De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen. Meer over kosten fondsbeheerder
De tarieven hieronder gelden sinds 1 januari 2015, tenzij anders aangegeven.

Extra informatie over de basisfee

 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • We incasseren de basisfee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • Als u meerdere Beleggingsrekeningen op dezelfde naam heeft, dan betaalt u daarvoor slechts één keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit welke beleggingsvormen u gebruikt: Zelf, Advies of Beheer. De basisfee wordt geïncasseerd vanaf het gelddeel van de Beleggingsrekening met het grootste belegde bedrag.

Basisfee
€ 16 per jaar (€ 4 per kwartaal)
 

Extra informatie over de servicefee

 • De tarieven van de servicefee zijn op jaarbasis. We incasseren de servicefee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • De bovenstaande tarieven worden berekend over het gemiddelde belegde vermogen. Dit gemiddelde wordt bepaald op basis van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
 • U betaalt geen transactiekosten, dividendprovisie en bewaarloon.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.

Variabele servicefee per Beleggingsrekening
BeleggingsprofielPercentage over het belegde bedrag
Zeer defensief0,82%
Defensief0,90%
Neutraal0,98%
Offensief1,05%
Zeer offensief1,13%
Voor de beleggingsstrategie Index is de servicefee 0,10% lager.
De servicefee is inclusief 21% btw.
 

Extra informatie over de rente die u ontvangt over het saldo op uw Beleggingsrekening

 • De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en nominaal op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven of naar beneden kan worden aangepast.
 • De rente wordt iedere maand op uw Beleggingsrekening bijgeschreven.

Rente over het gelddeel van uw Beleggingsrekening
Heeft u geld staan op het gelddeel van uw Beleggingsrekening? Dan krijgt u daar tot en met € 1.000.000 rente over:
Particulier1,00%
Zakelijk0,50%
Tarieven per 1 januari 2015
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.

Zelf op de Beurs

Bij Zelf op de Beurs bepaalt u zelf hoe en waarin u belegt. Bijvoorbeeld in aandelen, obligaties, opties, beleggingsfondsen en trackers.
Bij Zelf op de Beurs betaalt u een basisfee. Daarnaast betaalt u een servicefee over het geld dat u belegt en transactiekosten over de aan- en verkopen die u doet.

Voor beleggingsfondsen en trackers betaalt u geen transactiekosten. Houdt u dan rekening met de kosten die beleggingsfondsen en trackers rekenen voor het fondsbeheer. De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen. Meer over kosten fondsbeheerder
De tarieven hieronder gelden sinds 1 januari 2015, tenzij anders aangegeven.

Extra informatie over de basisfee

 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • We incasseren de basisfee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • Als u meerdere Beleggingsrekeningen op dezelfde naam heeft, dan betaalt u daarvoor slechts één keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit welke beleggingsvormen u gebruikt: Zelf, Advies of Beheer. De basisfee wordt geïncasseerd vanaf het gelddeel van de Beleggingsrekening met het grootste belegde bedrag.

Basisfee
€ 16 per jaar (€ 4 per kwartaal)
 

Extra informatie over de servicefee

 • De tarieven van de servicefee zijn op jaarbasis. We incasseren de servicefee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • We berekenen de servicefee over het gemiddelde bedrag dat u per beleggingsdepot belegt. Het gemiddelde bepalen we aan de hand van het belegde bedrag aan het eind van elke maand. Als u meer dan € 75.000 belegt, kan het openen van meerdere beleggingsvormen kostenverhogend werken.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.

Variabele servicefee per Beleggingsrekening
Belegd bedragPercentage over het belegde bedrag
Tot en met € 75.0000,24%
Over het meerdere t/m € 500.0000,12%
Over het meerdere t/m € 2.500.0000,06%
 

Extra informatie over de transactiekosten

 • Voor telefonische transacties betaalt u een opslag van € 12,50 per transactie.
 • Handelt u in buitenlandse effecten, dan kunnen er behalve de basisfee, servicefee en transactiekosten ook Stamp Duty of transactiebelasting in rekening worden gebracht.
 • Voor buitenlandse obligaties geldt per transactie een minimumtarief van € 50.
 • Voor het omrekenen van orders in vreemde valuta wordt 0,25% in rekening gebracht ten opzichte van de door ING vastgestelde middenkoers. De middenkoers wordt om 13.30 uur vastgesteld.

Transacties via Mijn ING
Tarief per transactie
Beleggingsfondsen en trackersKosteloos
Aandelen, Obligaties, Sprinters en gestructureerde producten€ 4 + 0,04% (maximaal € 150)
Opties€ 2,25 per contract
 

Overige optietarieven

 • Het sluiten van opties met een premie van € 0,10 of minder is gratis.
 • Voor uitoefening (op uw verzoek) of aanwijzing van opties betaalt u het tarief voor binnenlandse aandelen via Mijn ING, plus € 12,50.
 • Voor cash settlement van opties betaalt u het tarief voor binnenlandse opties via Mijn ING, plus € 12,50.
 • Voor het uitoefenen van geëxpireerde gekochte aandelenopties door ING, wordt 25% van de eventuele transactiewinst ingehouden.

Overige kosten
Transactiekosten (inclusief 21% btw)
Overboeken effecten naar een andere bank€ 50 per fondsregel
Verzilveren ING effecten via ING kantoor€ 50 per fondsregel
Kosten gedwongen verkopen in geval van margintekort of onderdekking
EffectenEenmalig € 50 + 0,50% per transactie Over het meerdere boven € 250.000: 0,30%
Opties€ 50 + € 2,25 per contract
 
BTW
Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven voor Zelf op de Beurs vrijgesteld van BTW.
 

Extra informatie over de rente die u ontvangt over het saldo op uw Beleggingsrekening

 • De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en nominaal op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven of naar beneden kan worden aangepast.
 • De rente wordt iedere maand op uw Beleggingsrekening bijgeschreven.

Rente over het gelddeel van uw Beleggingsrekening
Heeft u geld staan op het gelddeel van uw Beleggingsrekening? Dan krijgt u daar tot en met € 1.000.000 rente over:
Particulier1,00%
Zakelijk0,50%
Tarieven per 1 januari 2015
 
Debetrente en Effectenkrediet:
1 maands Euribor + 4% per jaar. Het 1-maands Euribortarief wordt vastgesteld op de laatste werkdag van de maand. De actuele debetrentevoet per 31 maart 2015 is: 3,985%.
 

Extra informatie over de Transactiebelasting

 • In Frankrijk en Italië is transactiebelasting verschuldigd over het totaal aantal effecten dat in bezit is aan het einde van de handelsdag. Het totaal aantal effecten wordt vermenigvuldigd met de slotkoers van het betreffende effect.
 • De transactiebelasting is verwerkt in het totaal afgeboekt bedrag van de transactie.

Transactiebelasting
Handelt u in buitenlandse effecten? In enkele landen betaalt u transactiebelasting. Deze worden verwerkt in het totaal afgeboekt bedrag. Op Mijn ING (internetbankieren) kunt u deze kosten terugvinden bij de transactie onder de ‘transactiedetails’.
LandTransactiebelasting
Engeland (Stamp Duty)0,5% bij aankoop van effecten met een hoofnotering in Engeland
Ierland (Stamp Duty)1% bij aankoop van effecten met een hoofdnotering in Ierland
Hong Kong (Stamp Duty)0,1% over het bedrag bij zowel kooporders- als verkooporders met een notering op Hong Kong
Frankrijk(FTT- Financial Transaction Tax)
 • 0,2% over het aankoopbedrag bij aankoop van effecten (aandelen en American Depository Receipt’s) van Franse bedrijven met een hoofdkantoor in Frankrijk en een marktkapitalisatie van minimaal 1 miljard euro
 • Doet u een verkoop op dezelfde dag in hetzelfde effect, dan betaalt u alleen belasting over het verschil
 • Bekijk het volledig overzicht van bedrijven die onder de FTT Frankrijk vallen
Italië (FFT)
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.

Zelf Vermogensopbouw

Met Zelf Vermogensopbouw belegt u met online hulp van ING. U ziet bijvoorbeeld hoeveel risico u loopt en welk rendement u op de lange termijn kunt verwachten. U belegt in beleggingsfondsen en trackers.
Bij Zelf Vermogensopbouw betaalt u geen transactiekosten. Wel betaalt u een basisfee. Daarnaast betaalt u een servicefee over het geld dat u belegt.

Die beleggingsfondsen en trackers rekenen kosten voor het fondsbeheer. De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen. Meer over kosten fondsbeheerder
De tarieven hieronder gelden sinds 1 januari 2015, tenzij anders aangegeven.

Extra informatie over de basisfee

 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • We incasseren de basisfee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • Als u meerdere Beleggingsrekeningen op dezelfde naam heeft, dan betaalt u daarvoor slechts één keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit welke beleggingsvormen u gebruikt: Zelf, Advies of Beheer. De basisfee wordt geïncasseerd vanaf het gelddeel van de Beleggingsrekening met het grootste belegde bedrag.

Basisfee
€ 16 per jaar (€ 4 per kwartaal)
 

Extra informatie over de servicefee

 • De tarieven van de servicefee zijn op jaarbasis. We incasseren de servicefee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • We berekenen de servicefee over het gemiddelde bedrag dat u per beleggingsdepot belegt. Het gemiddelde bepalen we aan de hand van het belegde bedrag aan het eind van elke maand. Als u meer dan € 75.000 belegt, kan het openen van meerdere beleggingsdepots kostenverhogend werken.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.
 • U betaalt voor transacties via Mijn ING geen transactiekosten. Voor telefonische transacties betaalt u een bedrag van € 12,50 per transactie.

Variabele servicefee per Beleggingsrekening
Belegd bedragPercentage over het belegde bedrag
Tot en met € 75.0000,24%
Over het meerdere t/m € 500.0000,12%
Over het meerdere t/m € 2.500.0000,06%
 
BTW
Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven voor Zelf Vermogensopbouw vrijgesteld van BTW.
 

Extra informatie over de rente die u ontvangt over het saldo op uw Beleggingsrekening

 • De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en nominaal op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven of naar beneden kan worden aangepast.
 • De rente wordt iedere maand op uw Beleggingsrekening bijgeschreven.

Rente over het gelddeel van uw Beleggingsrekening
Heeft u geld staan op het gelddeel van uw Beleggingsrekening? Dan krijgt u daar tot en met € 1.000.000 rente over:
Particulier1,00%
Zakelijk0,50%
Tarieven per 1 januari 2015
 
Debetrente en Effectenkrediet:
1 maands Euribor + 4% per jaar. Het 1-maands Euribortarief wordt vastgesteld op de laatste werkdag van de maand. De actuele debetrentevoet per 31 maart 2015 is: 3,985%.
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.

Advies

U belegt met advies van onze beleggingsexperts. U bepaalt of u hun advies opvolgt of niet.
Bij Advies betaalt u geen transactiekosten. Wel betaalt u een basisfee. Daarnaast betaalt u een servicefee over het geld dat u belegt.

U belegt in beleggingsfondsen en trackers. Zij rekenen kosten voor het fondsbeheer. De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen. Meer over kosten fondsbeheerder
De tarieven hieronder gelden sinds 1 januari 2015, tenzij anders aangegeven.

Extra informatie over de basisfee

 • De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere Beleggingsrekeningen.
 • We incasseren de basisfee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • Als u meerdere Beleggingsrekeningen op dezelfde naam heeft, dan betaalt u daarvoor slechts één keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit welke beleggingsvormen u gebruikt: Zelf, Advies of Beheer. De basisfee wordt geïncasseerd vanaf het gelddeel van de Beleggingsrekening met het grootste belegde bedrag.

Basisfee
€ 16 per jaar (€ 4 per kwartaal)
 

Extra informatie over de servicefee

 • De tarieven van de servicefee zijn op jaarbasis. We incasseren de servicefee elk kwartaal van het gelddeel van uw Beleggingsrekening. Heeft u niet voldoende saldo? Dan vullen wij het saldo van uw Beleggingsrekening aan vanaf uw ING Betaalrekening.
 • De bovenstaande tarieven worden berekend over het gemiddelde belegde vermogen. Dit gemiddelde wordt bepaald op basis van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
 • U betaalt geen transactiekosten, dividendprovisie en bewaarloon.
 • De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende fonds.

Variabele servicefee per Beleggingsrekening
BeleggingsprofielPercentage over het belegde bedrag
Zeer defensief0,82%
Defensief0,90%
Neutraal0,98%
Offensief1,05%
Zeer offensief1,13%
 
BTW
De vermelde tarieven zijn inclusief btw. Bij Advies betaalt u over 40% van het tarief 21% btw. Over de resterende 60% van het tarief betaalt u geen btw.
 

Extra informatie over de rente die u ontvangt over het saldo op uw Beleggingsrekening

 • De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en nominaal op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven of naar beneden kan worden aangepast.
 • De rente wordt iedere maand op uw Beleggingsrekening bijgeschreven.

Rente over het gelddeel van uw Beleggingsrekening
Heeft u geld staan op het gelddeel van uw Beleggingsrekening? Dan krijgt u daar tot en met € 1.000.000 rente over:
Particulier1,00%
Zakelijk0,50%
Tarieven per 1 januari 2015
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.

Kosten van fondsbeheerders

Lopende kosten

Als fondsbelegger kende u misschien al de term Total Expense Ratio (TER). De TER gaf echter geen goed beeld van de kosten en is vervangen door ‘lopende kosten’ (ongoing charges). Met de lopende kosten ziet u in één oogopslag welk percentage van de totale fondswaarde opgaat aan management, operationele kosten, transactiekosten en overige kosten. Al deze kosten worden door de fondsbeheerder op het fondsvermogen ingehouden.

De totale kosten van de fondsbeheerder bestaan uit:

Extra informatie over de kosten van fondsbeheerders

 • De management fee is onderdeel van de lopende kosten. U betaalt deze fee aan de fondsbeheerder voor het managen van het beleggingsfonds. Voor obligatiefondsen betaalt u gemiddeld 0,4% van de totale fondswaarde. Voor aandelenfondsen kunt u uitgaan van gemiddeld 0,85%. De management fee wordt door de fondsbeheerder zelf bepaald en in mindering gebracht op het fondsvermogen. Daardoor wordt het fonds minder waard.
 • Sommige beleggingsfondsen brengen ook een performance fee in rekening. Dat doen ze alleen als het fonds goed presteert. Ook deze vergoeding wordt in mindering gebracht op het fondsvermogen. De perfomance fee is niet opgenomen in de lopende kosten.
 • In- en uitstapvergoedingen worden in Nederland bijna nooit in rekening gebracht. Toch staan deze vergoedingen in de overzichten van de kosten. In andere landen worden ze namelijk wel regelmatig in rekening gebracht. In Nederland gebeurt dat alleen als een fonds te groot dreigt te worden. Dan komt het beleggingsbeleid in gevaar omdat een fonds te log wordt. Een instapvergoeding kan dan een middel zijn om nieuwe beleggers af te weren.
 • De hoogte van de lopende kosten, de management fee, de performance fee en de in- en uitstapvergoedingen kunt u per beleggingsfonds of tracker vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Die vindt u in Mijn ING door het fonds te selecteren in uw portefeuille of in de ‘Fondsenzoeker’.

Lopende kostenEventueel bijkomende kosten die niet in de lopende kosten zijn opgenomen
Management fee voor beheer van het beleggingsfondsPerformance fee
Operationele kosten (administratie, accountant, juristen, marketing en toezicht)In- en uitstapvergoedingen
Overige kosten, bijvoorbeeld voor het uitlenen van aandelen of het beleggen in andere fondsenTransactiekosten voor aan- en verkoop aandelen, obligaties, etc.
 

Extra informatie over de lopende kosten van de verschillende soorten fondsen

 • De vermelde tarieven zijn indicatief en op jaarbasis.
 • In werkelijkheid kunnen de kosten van de fondsbeheerder dagelijks wijzigen.
 • De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen en daardoor wordt de koers van het fonds lager. U ontvangt hier geen aparte rekening van.
 • Deze lopende kosten komen bovenop de basisfee en de servicefee.

Lopende kosten van de verschillende soorten fondsen
Percentage over het belegde bedrag
Aandelenfondsentussen 0,64% en 1,92%
Obligatiefondsentussen 0,40% en 1,45%
Indexfondsen en trackerstussen 0,10% en 0,80%
Vastgoedfondsentussen 0,70% en 1,62%
Liquiditeitenfondsentussen 0,17% en 0,61%
Alternatieve beleggingsfondsentussen 0,50% en 1,53%
 
 

De peildatum van bovenstaande lopende kosten is 1 oktober 2014

Ondanks de constante zorg en aandacht die ING aan de samenstelling van ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien. Alle tarieven gelden vanaf de genoemde peildatum en kunnen door ING op ieder moment worden gewijzigd.