Mededelingen

Hier houdt de ING u op de hoogte van wijzigingen in de dienstverlening, storingen en andere zaken die voor u als klant belangrijk zijn.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden Beleggen

ING informeert u dat de Algemene Voorwaarden Beleggen wijzigen. De wijziging is voor klanten en ING bindend vanaf 7 juli 2014. Klanten die niet akkoord gaan met de gewijzigde voorwaarden, dienen dit binnen 3 weken schriftelijk aan ING te laten weten via het volgende adres:

ING Klantenservice
Antwoordnummer 2
6800 PB Arnhem

U kunt hier de nieuwe Algemene Voorwaarden Beleggen bekijken. De belangrijkste wijzigingen treft u hieronder aan:
  • Artikel 3.4: ING verleent geen beleggingsdiensten meer aan U.S. Persons. In dit artikel wordt ook de definitie van US persons uitgelegd.
  • Artikel 9.1 lid 3: ING is bevoegd om kosten en vergoedingen af te schrijven van de betaalrekening van de klant als het saldo op de Beleggingsrekening onvoldoende is.
  • Artikel 13.7 lid 1: ING kondigt een wijziging van de Algemene Voorwaarden Beleggen voortaan aan op haar website ing.nl en niet meer via advertenties in de krant.
  • Artikel 9.1 lid 4 en artikel 13.9 zijn verwijderd.

Amsterdam, 7 juni 2014.