Aandelen

Wat zijn aandelen?

 • Deelnemen aan het vermogen van een bedrijf
 • Kans op dividend en op koersrendement
 • Goedkoop handelen via Mijn ING

Aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Als u gaat beleggen in aandelen, kunt u dividend ontvangen. En u kunt profiteren als de koers van het aandeel stijgt.

Voor wie?

Aandelen zijn interessant als u:
 • met uw vermogen wilt deelnemen aan een onderneming
 • geïnteresseerd bent in dividend en/of koersrendement
 • zich realiseert dat dit ook betekent dat u uw inleg (gedeeltelijk) kunt verliezen
 • op elk gewenst moment wilt aan- of verkopen

Zeggenschap

Als u een aandeel koopt, bent u voor dat deel van het vermogen eigenaar van een onderneming. Als aandeelhouder heeft u in de meeste gevallen het recht om te stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Dagelijkse leiding

Elke beursgenoteerde onderneming heeft een directie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Ieder jaar brengt de directie een jaarverslag uit waarin zij zich verantwoordt voor de activiteiten en het rendement van het afgelopen jaar. In het jaarverslag staat vaak ook een vooruitblik op de komende jaren.

Waarde van uw aandeel

De waarde van uw aandeel hangt samen met de bedrijfsresultaten en de toekomstverwachtingen. Dit kan positief of negatief zijn, u kunt echter nooit meer verliezen dan de aankoopwaarde.

Rendement

Er zijn twee manieren waarop u rendement kunt krijgen op aandelen:

 1. Dividend
  U krijgt dividend uitgekeerd. Dividend is een winstuitkering van een onderneming aan de aandeelhouder. Hoeveel dividend de aandeelhouder krijgt, hangt onder andere af van de hoogte van de winst. Dividend kan worden uitgekeerd in geld of in nieuwe aandelen.
 2. Koersrendement
  U kunt het aandeel verkopen voor een hogere prijs dan de prijs waar u het voor heeft gekocht.

Risico’s

Het is belangrijk dat u de risico’s van aandelen goed begrijpt voordat u gaat beleggen in dit product. Leest u daarom onderstaande risico’s aandachtig door.

Koersrisico

Het risico op koersschommelingen is bij aandelen groot. Het koersrisico wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de onderneming, de ontwikkeling van de sector waartoe de onderneming behoort en door de ontwikkeling op de beurzen. Speculatieve aandelen zoals zeer jonge technologiebedrijven zijn meer risicovol dan aandelen van ondernemingen met stabiele activiteiten zoals nutsbedrijven.

Debiteurenrisico

U heeft geen enkele garantie dat u uw geld terugkrijgt. Bij een faillissement kunnen aandelen niets of weinig waard zijn. U verliest dan (een deel van) uw inleg.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat beleggingen niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. Bijvoorbeeld doordat het slecht gaat met een bedrijf, zodat de belegger zijn beleggingen niet kan verkopen. Hoe hoger de beurswaarde van het bedrijf (uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de beurskoers), hoe lager het liquiditeitsrisico en hoe meer er wordt gehandeld in de aandelen.

Valutarisico

Dit risico bestaat als u belegt in aandelen die niet in euro’s zijn genoteerd. Als de koers van de vreemde valuta daalt, daalt de waarde van uw aandelen. Ook als u belegt in aandelen die in euro’s staan genoteerd, kunt u valutarisico lopen. Deze bedrijven kunnen activiteiten hebben in landen met een andere valuta dan de euro.

Renterisico

Over het algemeen heeft een verhoging van de rentetarieven een negatieve invloed op de koersontwikkeling van aandelen. Sommige aandelen zijn meer rentegevoelig dan andere.

Verder lezen

Op deze pagina staan de belangrijkste risico’s van beleggen in aandelen genoemd. Leest u ook onze informatie over de algemene risico’s van beleggen.

Aandelen bij ING

Met onze Beleggingsrekening Zelf op de Beurs handelt u rechtstreeks op de beurs in aandelen. U opent de rekening gemakkelijk via Mijn ING. Na openen kunt u direct starten met beleggen.

Aandelen kopen

Op onze koerspagina ziet u in welke aandelen u bij ons kunt handelen. Dit zijn zowel Nederlandse aandelen als aandelen die wereldwijd het meest worden verhandeld op toonaangevende beurzen zoals Euronext, NYSE/Nasdaq, London Stock Exchange, Xetra en Equiduct. Equiduct is een Europees elektronisch handelsplatform waarop aandelen verhandeld worden tegen de best getoonde bied- en laatprijzen van verschillende beurzen.

Orders plaatsen

Uw order wordt uitgevoerd tegen de best mogelijke koers.

Bestens

Een bestensorder is een koop- of verkoopopdracht zonder prijslimiet. Uw order wordt dan uitgevoerd tegen de eerstvolgende koersnotering. Buiten de openingstijden van de beurs kunt u geen bestens orders plaatsen.

Limiet

Een limietorder is een koop- of verkoopopdracht met een prijslimiet. Uw order wordt alleen uitgevoerd als de prijs is bereikt. De opdracht vervalt als de prijs niet wordt bereikt na de periode die u heeft bepaald.

Stop loss

Een stop loss-order is een koop of verkoop order die pas voor u wordt uitgevoerd zodra de beurskoers een bepaald niveau heeft bereikt. Op dat moment voeren wij voor u een bestensorder uit.

Voorbeelden van stop loss


Koop:

Stel de waarde van een aandeel is op dit moment €10. U verwacht dat de waarde van dit aandeel verder zal stijgen wanneer die eenmaal boven de €11 zal komen. U kunt dan een kooporder plaatsen met een stopprijs van €11. Wanneer het aandeel op de beurs voor €11 is verhandeld, voeren wij een bestens kooporder voor u uit.

Verkoop:

Stel u heeft een aandeel in uw portefeuille en de beurskoers van dit aandeel is op dit moment €10. U verwacht dat de waarde van dit aandeel verder zal dalen wanneer die eenmaal onder de €9 zal komen. Om uw verlies te beperken kunt u een verkooporder inleggen met een stopprijs van €9. Wanneer het aandeel dan op de beurs voor €9 is verhandeld, voeren wij een bestens verkooporder voor u uit.


Stop limiet

Een stop limiet-order werkt hetzelfde als een stop loss-order, alleen wordt er nu een limietorder verzonden wanneer de stopprijs wordt bereikt.