Beleggingsfondsen

Wat zijn beleggingsfondsen?

 • Per fonds beleggen in meerdere ondernemingen
 • Spreiding over een regio of sector
 • Kosteloos beleggingsfondsen verhandelen via Mijn ING

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds verzamelt het geld van een groot aantal beleggers en belegt dat in bedrijven in een bepaalde regio of sector. Met een fonds belegt u dus in verschillende aandelen en obligaties van vele ondernemingen.

Voor wie?

Beleggingsfondsen zijn interessant als u:
 • geïnteresseerd bent in een brede spreiding van uw beleggingen
 • wilt profiteren van het beheer van professionele fondsbeheerders
 • gaat voor een belegging in een bepaalde sector of regio

Voordelen van beleggingsfondsen

Het belangrijkste voordeel van een beleggingsfonds is dat u met een relatief klein bedrag toch een grote spreiding in uw portefeuille kunt aanbrengen waardoor u minder risico loopt. Als u bijvoorbeeld belegt in het ING Europe Fund, belegt u in tientallen ondernemingen in heel Europa. Stel dat één onderneming minder goed loopt, dan is het effect op de koers van de beleggingsfonds beperkt. En andersom geldt ook dat positieve uitschieters worden gedempt.

Fondsbeheerder

Een beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsbeheerder, die de marktontwikkelingen in de gaten houdt. De beleggingsfondsen rekenen kosten voor het fondsbeheer. De fondsbeheerder houdt deze kosten in op het fondsvermogen. De kosten van een fondsbeheerder zijn verwerkt in de koers van een beleggingsfonds.

Rendement

U kunt op twee manieren rendement behalen op een beleggingsfonds:

 1. Dividend
  veel beleggingsfondsen keren dividend uit. Dividend is een winstuitkering van alle ondernemingen in het fonds.
 2. Koersrendement
  de koers van een beleggingsfonds kan schommelen. Als u de fondsen verkoopt tegen een hogere prijs dan waarvoor u heeft gekocht, behaalt u koersrendement.

Risico’s

Voor elk beleggingsfonds is een ‘Essentiële Beleggersinformatie’ beschikbaar. Hierin staat onder andere het risicoprofiel van het fonds. U vindt deze informatie in Mijn ING. Daarnaast is het belangrijk dat u de algemene risico’s van beleggingsfondsen goed begrijpt voordat u gaat beleggen in dit product. Leest u daarom onderstaande risico’s aandachtig door.

Koersrisico

Met beleggingsfondsen loopt u risico op koersschommelingen. De waarde van een beleggingsfonds kan dalen als de waarde van de beleggingen in het fonds daalt, of als de directe opbrengst van de beleggingen daalt.

Debiteurenrisico

U heeft geen enkele garantie dat u uw geld terugkrijgt. Bij een faillissement van een onderneming kan het beleggingsfonds niets of nog heel weinig waard zijn. De kans op debiteurenrisico is wel kleiner dan bij beleggen in aandelen, omdat u belegt in meerdere bedrijven.

Liquiditeitsrisico

Belegt een fonds in incourante effecten (dat zijn effecten waarin niet veel wordt gehandeld), dan kan het fonds mogelijk niet voldoende geld vrijmaken om aan financiële verplichtingen voldoen.

Renterisico

Sommige beleggingsfondsen zijn meer rentegevoelig dan andere. Over het algemeen heeft een renteverhoging een negatieve invloed op de koersontwikkeling van beleggingsfondsen die in aandelen beleggen.

Geografisch/sector risico

De waarde van een beleggingsfonds in een specifieke regio of sector is vooral gevoelig voor ontwikkelingen in die regio of die sector.

Verder lezen

Op deze pagina staan de belangrijkste risico’s van beleggen in beleggingsfondsen genoemd. Leest u ook onze informatie over de algemene risico’s van beleggen.

Beleggingsfondsen bij ING

U kunt met al onze Beleggingsvormen beleggen in fondsen. Kiest u voor Beheer, Advies of Zelf Vermogensopbouw, dan belegt u alleen in beleggingsfondsen. Met Zelf op de Beurs kiest u zelf in welke effecten u wilt beleggen. U vraagt de Beleggingsrekening gemakkelijk aan via Mijn ING.

Een keer per dag handel

Beursgenoteerde beleggingsfondsen worden een keer per dag verhandeld, tegen de koers die dan geldt. De koers wordt elke beursochtend vastgesteld. Op onze koerspagina ziet u in welke beleggingsfondsen u bij ons kunt handelen. U maakt uw keuze in het menu bij ‘Alles’.

Orders plaatsen

Op beursdagen worden orders verzameld tot 15.00 uur voor beleggen via de Beleggersgiro en tot 16.00 uur voor beleggen via de beurs. Ook belangrijk om te weten:
 • Alleen bestens orders zijn mogelijk (orders zonder limiet)
 • Er is nog slechts één handelsmoment per dag, met één beurskoers
 • Inleggen dagorders is niet mogelijk
 • Zodra uw order door het fonds is geaccepteerd, kunt u deze niet meer royeren