ETF’s/Trackers

Wat zijn ETF’s/Trackers?

  • Doel: rendement van een index evenaren
  • Beheerkosten lager dan beleggingsfondsen
  • Kosteloos verhandelen via Mijn ING

ETF’s/Trackers

Exchange Traded Funds (ETF’s) worden in Nederland ook wel Trackers genoemd. Deze instrumenten combineren de spreiding van beleggingsfondsen met de verhandelbaarheid van aandelen.

Voor wie?

ETF’s/Trackers zijn interessant voor u als:
  • de spreiding van beleggingsfondsen wilt combineren met de verhandelbaarheid van aandelen
  • de trend van de indices wilt volgen
  • met één transactie wilt beleggen in alle aandelen van een index

Index volgen

ETF’s volgen (in het Engels ‘track’, vandaar de naam Trackers) een index. Een ETF/Tracker heeft als doel om beleggers hetzelfde rendement te bieden als de onderliggende markt (de index). Stijgt een index bijvoorbeeld met 7%, dan zou deze ETF/Tracker min of meer hetzelfde rendement moeten opleveren. Dit geldt ook als de index daalt.

Toegang op alle beursmarkten

Met een ETF/Tracker krijgt u eenvoudig toegang tot markten die normaal gesproken moeilijk bereikbaar zijn. Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om zelf aandelen van de 50 grootste bedrijven van Europa aan te kopen. Met de ETF/Tracker op de Euro STOXX 50 index belegt u met één transactie eenvoudig in de hele index. Er zijn ETF’s/Trackers op veel verschillende indices op het gebied van aandelen, obligaties, grondstoffen en andere beleggingscategorieën.

Verschillen met beleggingsfondsen

  • Beleggingsfondsen willen het beleggingsresultaat van de markt, of beter gezegd de index die als benchmark dient, verslaan. De fondsmanager zet ‘actief beleggen’ in. ETF’s/Trackers willen het resultaat van de markt juist evenaren: ‘passief beleggen’.
  • Beleggingsfondsen worden een keer per dag verhandeld tegen de intrinsieke waarde. ETF’s/Trackers zijn continu verhandelbaar; aan- en verkopen kunnen meteen op de beurs worden uitgevoerd.
  • De beheerkosten van ETF’s/Trackers zijn over het algemeen lager dan de kosten van beleggingsfondsen. Omdat er geen actief beheer plaatsvindt, hoeft u hiervoor niet te betalen.

Risico’s

Het is belangrijk dat u de risico’s van ETF’s/Trackers goed begrijpt voordat u gaat beleggen in dit product. Leest u daarom onderstaande risico’s aandachtig door.

Koersrisico

De waarde van de koers kan dalen als de waarde van de beleggingen in de ETF/Tracker daalt of als de directe opbrengst van de beleggingen daalt.

Geografisch en sector risico

Belegt u met een ETF/Tracker met beleggingen in een specifieke regio of in een sector? Dan is de waarde gevoelig voor de ontwikkelingen in die regio of sector.

Valutarisico

Kijk goed of uw ETF/Tracker valutarisico wel of niet afdekt. Valuta-effecten kunnen een positieve, maar ook een negatieve invloed hebben.

Afwijking van de index

U heeft geen garantie dat de koers van de ETF/Tracker de index exact volgt. De koers kan bijvoorbeeld afwijken door liquiditeitsgebrek, optimalisatie of volatiliteit. Voor meer inzicht kunt u de historische prestaties bij de aanbieder navragen.

Tegenpartijrisico

Als ETF’s/Trackers derivaten mogen kopen, effecten uitlenen en/of swapovereenkomsten aangaan, is er altijd een tegenpartij. Tegenpartijrisico is het risico dat deze partij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, bijvoorbeeld uitgeleende effecten niet teruglevert.

Liquiditeitsrisico & bied/laat spread

De liquiditeit van een ETF/Tracker kan van grote invloed zijn op de kosten en daarmee op het rendement. Een lage liquiditeit kan resulteren in problemen bij in- en uitstappen en hogere transactiekosten (een hogere bied/laat spread).

Fiscaal risico

Buitenlandse belastingdiensten belasten soms (een deel van) het dividend. Dit deel kan niet worden teruggevorderd, waardoor u minder dividend ontvangt.

Verder lezen

Op deze pagina staan de belangrijkste risico’s van beleggen in ETF’s/Trackers genoemd. Leest u ook onze informatie over de algemene risico’s van beleggen.

ETF’s/Trackers bij ING

Bij ING kunt u met al onze beleggingsvormen beleggen in ETF’s/Trackers. U vraagt de rekening van uw keuze gemakkelijk aan via Mijn ING.

Op onze koerspagina ziet u in welke ETF’s/Trackers u bij ons kunt handelen. In het menu bij ‘Alles’ maakt u uw keuze.