Opties

Wat zijn opties?

 • Portefeuille beschermen tegen koersdalingen
 • Extra rendement behalen op uw aandelen
 • Beleggen met een hefboom

Opties

Een optie geeft u het recht om bijvoorbeeld aandelen te kopen of te verkopen binnen een bepaalde periode tegen een van te voren vastgestelde prijs. Hiervoor betaalt u een optiepremie.

Voor wie?

Opties zijn interessant als u met een kleine investering wilt inspelen op koersstijgingen en koersdalingen.

Afgeleid product

Opties zijn afgeleide producten: de waarde is onder andere gebaseerd op de koers van een onderliggende waarde. Een onderliggende waarde is het effect, bijvoorbeeld een aandeel of een andere waarde, waarop de optie betrekking heeft. Bij een aandelenoptie bestaat de onderliggende waarde vaak uit 100 aandelen. Een aandelenoptie is in dit geval het recht om 100 aandelen te kopen of te verkopen.

Er zijn twee soorten opties

 1. Call-optie: geeft u het recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen. Het is voor u, als koper, gunstig als de koers van een aandeel stijgt. Dan wordt de optie namelijk meer waard.
 2. Put-optie: geeft u het recht om een bepaalde onderliggende waarde te verkopen. Het is voor u, als verkoper, gunstig als de koers van een aandeel daalt. De optie wordt dan meer waard.

Partijen bij een transactie

Bij iedere optietransactie zijn twee partijen betrokken: een koper en een schrijver. Wie een optie koopt, verkrijgt een recht. Daar staat iemand tegenover die een verplichting aangaat, de schrijver van de optie.

 Call-optiePut-optie
Koperrecht om te kopenrecht om te verkopen
Schrijververplichting om te verkopenverplichting om te kopen
 

Strategieën

Handelen in opties vereist specifieke kennis en ervaring omdat het zeer risicovol is. U kunt bedragen verliezen die groter zijn dan uw oorspronkelijke investering. Handel daarom alleen in opties als u weet waar u aan begint.

Bescherming tegen koersdalingen

U kunt uw aandelen beschermen tegen een koersdaling door een putoptie te kopen. Een putoptie geeft u het recht om de onderliggende waarde gedurende een bepaalde tijd voor een vooraf bepaald bedrag te verkopen. Mocht de beurskoers dalen, dan heeft u het recht om uw aandelen alsnog te verkopen tegen de vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs).

Inkomen op aandelenbezit

U kunt extra inkomen krijgen op uw aandelen door callopties te schrijven. Daarvoor ontvangt u een premie. Als de koers van de aandelen stijgt, kunt u wel verplicht worden de aandelen te leveren.

Hefboom

De hefboomwerking versterkt het effect van een kleine beweging. U kunt opties gebruiken om in te spelen op koersbewegingen. Met een relatief klein bedrag creëert u een hefboom waarmee u hoge rendementen kunt behalen. Daar staat het risico tegenover dat u uw gehele investering kunt verliezen.

Risico’s

Handelen in opties vereist specifieke kennis en ervaring omdat het zeer risicovol is. Bij beleggen in opties gelden alle algemene risico’s van beleggen. Bovendien moet u rekening houden met extra risico’s. Leest u deze daarom aandachtig door.

Risico bij opties kopen/schrijven

Als u opties koopt, kunt u uw volledige inleg verliezen. Bij opties verkopen (opties schrijven) geldt dat uw verlies groter kan zijn dan de optiepremie die u heeft ontvangen.

Risico bij call-opties schrijven

U verwacht dat de koers van de onderliggende waarde ongeveer gelijk blijft of gaat dalen. Stijgt de koers, dan loopt u kans te worden aangewezen (assignment) om de onderliggende waarde te moeten leveren tegen de uitoefenprijs. Heeft u deze niet, dan moet u de onderliggende waarde kopen tegen een hogere beurskoers. Uw verlies is het verschil tussen de hogere beurskoers en de lagere uitoefenprijs minus de premie die u heeft ontvangen.
 • Marginverplichting bij call-opties schrijven
  Omdat de koers in theorie onbeperkt kan stijgen, is uw verlies oneindig. Als u overgaat tot het schrijven van callopties, rust op u de marginverplichting (zie ook onder ‘Opties bij ING’). Dit betekent niet dat u minder risico loopt. Uw verlies kan groter zijn dan de marginverplichting. Om aanwijzing (assignment) te voorkomen, kunt u altijd de door u geschreven optie sluiten. Uw verlies is dan het verschil tussen de door u ontvangen en de door u betaalde premie alsmede de transactiekosten.

Risico bij put-opties schrijven

U verwacht dat de koers van de onderliggende waarde ongeveer gelijk blijft of gaat stijgen. Daalt de koers, dan loopt u kans te worden aangewezen (assignment) en de onderliggende waarde te moeten kopen voor de uitoefenprijs. Deze uitoefenprijs is hoger dan de beurskoers. Uw verlies is het verschil tussen de uitoefenprijs en de optiepremie: de beurskoers kan nooit lager zijn dan nul.
 • Marginverplichting bij put-opties
  Als u overgaat tot het schrijven van put-opties, rust op u de marginverplichting. Om aanwijzing (assginment) te voorkomen, kunt u altijd de geschreven Optie sluiten. Uw verlies is dan het verschil tussen de premie die u heeft ontvangen en de premie plus transactiekosten die u moet betalen.

Verder lezen

Op deze pagina staan de belangrijkste risico’s van beleggen in aandelen genoemd. Leest u ook onze informatie over de algemene risico’s van beleggen.

Opties bij ING

U kunt bij de ING beleggen met opties als u:

 • een Beleggingsrekening Zelf op de Beurs heeft
 • de vragenlijst Kennis en ervaring Opties juist heeft beantwoord
 • een overeenkomst Opties heeft getekend en opgestuurd. Deze vindt u in Mijn ING.

Marginverplichting

Als u opties schrijft, gaat u een verplichting aan waarvoor u onderpand moet leveren. Voor ongedekte effecten, effecten die u niet in uw portefeuille heeft, moet u een bedrag reserveren om aan eventuele toekomstige verplichtingen te voldoen: de marginverplichting. Dit bedrag wordt gereserveerd op uw Beleggingsrekening.

Expiratieprocedure

Opties hebben een beperkte looptijd. Tot op de laatste handelsdag van een optieserie, de expiratiedatum, kunt u uw positie sluiten. Is uw positie niet gesloten, dan wordt een aandelenoptie op de zaterdag na de laatste handelsdag onder bepaalde voorwaarden uitgeoefend.

SMS voordat optie afloopt

Een aantal dagen voordat uw optie afloopt, ontvangt u van ons een SMS als herinnering.

Combinatieorders bij ING

Een combinatieorder is het gelijktijdig opgeven van 2 optietransacties. Pas als beide transacties kunnen worden uitgevoerd, voeren wij de combinatieorder voor u uit. Bij het plaatsen van een combinatieorder kunt u 1 limiet opgeven, dit houdt in dat u opgeeft hoeveel u maximaal wilt betalen of minimaal wilt ontvangen voor het uitvoeren van beide transacties.

Voorbeeld van een combinatieorder

Stel u wilt gelijktijdig een optie verkopen met een waarde van €3 en een optie kopen met een waarde van €2. U kunt dan een combinatieorder plaatsen waarbij u aangeeft dat u voor deze order minimaal €1 wilt ontvangen.