Incasso terugboeken (storneren)

Storneren van een onterechte incasso

Is er onterecht een incasso van uw Betaalrekening afgeschreven? Dan is het goed te weten dat u dit bedrag eenvoudig kunt terugboeken. Dit wordt ook wel ‘storneren’ genoemd.

Terugboeken of blokkeren in Mijn ING

  1. Log in op Mijn ING via de knop ‘Naar Mijn ING’ (u komt dan -na inloggen- automatisch op de juiste pagina).
  2. U kunt op het scherm ‘Incasso’s’ een incasso weigeren of terugboeken.
  3. U krijgt de melding dat de opdracht is ontvangen en dat deze binnen enkele dagen wordt verwerkt.
  4. Bij ‘Terugboekstatus’ ziet u of de terugboeking is goedgekeurd, in behandeling of is teruggeboekt.
  5. Wilt u een incassant blokkeren? Klik dan onder het tabblad ‘Bedrijven’ op ‘Bekijk incasso’s’ en dan op ‘Rekening blokkeren’. Uw geblokkeerde incasso is direct zichtbaar.

Terugboeken met de Mobiel Bankieren app

  1. Log in met de Mobiel Bankieren app.
  2. Ga naar Af & Bij van de betreffende betaalrekening.
  3. Bij het tikken op de betreffende incasso verschijnen de details van de transactie en ziet u de knop 'Terugboeken'.
  4. Na het tikken op ‘Terugboeken’ ziet u ter controle verdere details van de incasso, door te tikken op de oranje knop 'Terugboeken' bevestigt u de terugboeking.

Demo Incasso terugboeken

De demo ‘Incasso terugboeken’ laat zien hoe u een incasso terugboekt in Mijn ING (internetbankieren). Bekijk de demo en in 1 minuut weet u hoe het werkt.

Wat is een terugboekperiode?

In Mijn ING (internetbankieren) staat bij elke incasso de terugboekperiode vermeld. Daar ziet u of u een incasso kunt terugstorten op uw Betaalrekening. De terugboekperiode is 56 dagen. Bij sommige incasso’s is terugstorten niet mogelijk. Bij de terugboekperiode staat dan: niet van toepassing.

Voorbeeld

Een incasso is op 5 augustus van uw rekening afgeschreven. De terugboekperiode is 56 dagen. U kunt dit bedrag dan tot 30 september terugstorten op uw Betaalrekening.

Geen of verlopen terugboekperiode

Is er onterecht een incasso van uw Betaalrekening afgeschreven, bijvoorbeeld van een loterij en kunt u deze niet terugstorten via Mijn ING? Of is de terugboekperiode voorbij? Dan kunt u bij het betreffende bedrijf of de instelling een klacht indienen. Heeft dat geen succes? Dan kunt u als klant van ING binnen 13 maanden na afschrijving een klacht indienen. Gebruik daarvoor het formulier Verzoek terugboeking onterechte incasso.

Goed om te weten

Als wij uw klacht terecht vinden, nemen we contact op met de bank van de incassant. Beide banken controleren vervolgens of u een machtiging heeft gegeven en of deze van toepassing is op het incasso. Was het incasso inderdaad onterecht, dan krijgt u het geld terug op uw Betaalrekening. De banken handelen de procedure binnen ongeveer 3 weken af.

Uniek machtigingsnummer

Elk bedrijf dat automatisch bedragen incasseert krijgt een eigen nummer, een zogenoemd ‘incassant id.’. Verder krijgt elke machtiging die u heeft gegeven om een bedrag te incasseren een uniek nummer. U ziet deze nummers voortaan bij de afschrijving van het bedrag in uw rekeningoverzicht. U kunt beide nummers gebruiken als u een incassoblokkade wilt plaatsen op uw Betaalrekening.

Incasso’s blokkeren

Wilt u één of meerdere incasso’s blokkeren? In Mijn ING kunt u zelf incasso’s van een leverancier blokkeren door een blokkade te aan te brengen op het rekeningnummer van de leverancier. Deze blokkade op tegenrekening is in Mijn ING zichtbaar.
U kunt ook incasso’s blokkeren op basis van het incassant id of op basis van het incassant id èn het kenmerk van de machtiging. Dit noemen we een selectieve blokkade. Hiermee kunt u bijvoorbeeld alle incasso’s van een leverancier blokkeren of één bepaalde incasso van een leverancier. U kunt ook alle incasso’s ten laste van uw rekening blokkeren. Dit noemen we een algehele blokkade.
U kunt ons schriftelijk opdracht geven een selectieve of algehele blokkade te plaatsen. Vermeld in uw brief uw rekeningnummer, naam, adres en woonplaats en de blokkade(s) die u wilt plaatsen. Voor een selectieve blokkade vermeld u het rekeningnummer van de leverancier, of de incassant id, of de combinatie van incassant id en kenmerk machtiging. Voor een algehele blokkade geeft u slechts aan dat u een algehele blokkade wenst. Zet onder aan de brief uw handtekening. Uw opdracht kunt u opsturen naar onderstaande adres.

ING / Afd. Klantenservice Betalen
Antwoordnummer 2
6800 PB Arnhem

Incasso van een loterij

Wilt u een incasso van een loterij terugboeken? Dit is helaas is niet mogelijk. Wilt u in de toekomst voorkomen dat de loterij bedragen van uw Betaalrekening incasseert? Neem dan contact op met de loterij om uw deelname stop te zetten. Of vraag ons om het rekeningnummer van de loterij te blokkeren. Let op: u stemt er dan mee in dat u geen recht meer heeft op een prijs als deze op uw lotnummer valt. U kunt een incassoblokkade voor incasso’s van een loterij alleen schriftelijk bij ons aanvragen. Vermeld in uw brief uw rekeningnummer, naam, adres en woonplaats en zet onder aan de brief uw handtekening. Uw verzoek kunt u opsturen naar:

ING / Afd. Klantenservice Betalen
Antwoordnummer 2
6800 PB Arnhem

Goedkeuringslijst

Maakt u gebruik van de Goedkeuringslijst? Dan kunnen alleen die bedrijven incasseren die u op uw Goedkeuringslijst heeft opgenomen. Heeft u nog geen Goedkeuringslijst en wilt u hiervan gebruikmaken? Neemt u dan contact met ons op, via 020 22 888 88. U ontvangt dan van ons een overzicht van alle bedrijven die in de afgelopen 13 maanden van uw Betaalrekening hebben  geïncasseerd. 

Zodra u de Goedkeuringslijst ontvangen heeft, is het belangrijk dat u deze snel invult en naar ons terugstuurt. Nadat wij uw Goedkeuringslijst ontvangen en verwerkt hebben, kunnen alleen die bedrijven incasseren die u op uw lijst opgenomen heeft. U moet zelf de Goedkeuringslijst actueel houden 

Zodra de Goedkeuringslijst actief is, moet u zelf elke nieuwe incassant aan de lijst toevoegen. Als u dit vergeet of te laat doet, worden de incasso’s niet uitgevoerd. Dit kan leiden tot betalings- en leveringsproblemen. Zorg er daarom voor dat u de Goedkeuringslijst goed bijhoudt.

Verschillende manieren om incasso’s makkelijk te beheren

U kunt zelf kiezen welke mogelijkheid om incasso’s te beheren voor u het meest geschikt is, bijvoorbeeld storneren, goedkeuringslijst of blokkeren. Heeft u vragen over het beheren van incasso’s neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.

Hoe kan ik een incassomachtiging stopzetten?

Als u een bedrijf of instelling heeft gemachtigd om automatisch geld van uw rekening af te schrijven, dan kunt u deze machtiging stopzetten door bij dat bedrijf een schriftelijk verzoek in te dienen. U kunt hiervoor ook het formulier stopzetten machtiging uitprinten en ingevuld en ondertekend opsturen naar het bedrijf of instelling waaraan u de machtiging heeft verstrekt. Het is verstandig een kopie van uw opdracht tot intrekking van de machtiging voor uw eigen administratie te bewaren. En het is belangrijk de incasseerder te vragen om een bevestiging dat uw machtiging is ingetrokken.

Hulp nodig?

Deel deze pagina