Prijzen bedrijfskantine stijgen drie keer sneller dan inflatie

Amsterdam, 27 January 2016

Bedrijfskantines zijn in de afgelopen tien jaar bijna anderhalf keer zo duur geworden. Hiermee was de prijsstijging drie keer zo hoog als de inflatie. De sterke prijsstijging komt onder meer doordat werkgevers besluiten de subsidie voor de lunch van werknemers verder af te bouwen. Daarbij zou ook de daling van het aantal klanten cateraars ertoe kunnen bewegen de prijzen te verhogen. Terwijl een kwart in de kantine luncht, koopt slechts één op de tien daar ook de lunch. De gemiddelde werkende spendeert dagelijks € 2,70 aan zijn of haar lunch. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag onder gemiddeld 56.900 respondenten per dag.

Prijzen bedrijfsrestaurant stijgen drie keer sneller dan inflatie

Bedrijfskantines zijn de afgelopen tien jaar ruim de helft (53%) duurder geworden. Hiermee was de prijsstijging drie keer zo hoog als de stijging van het algehele prijspeil (17%). Een belangrijke reden voor de stijgende prijzen is dat werkgevers de laatste jaren steeds vaker besloten de subsidie voor de lunch van werknemers af te bouwen. Op dit moment zegt nog ruim een kwart van de werknemers dat lunchen in de kantine wordt gesubsidieerd. Maar bij de meerderheid is dit al heel lang niet meer het geval. Uit de ING Vraag van Vandaag blijkt dat de groep die recentelijk het volle pond moet gaan betalen voor de lunch in de bedrijfskantine, groter is dan de groep die sinds kort juist een gesubsidieerd broodje kan eten.

Slechts één op tien werkenden koopt lunch in bedrijfsrestaurant

Op dit moment koopt slechts één op de tien werkenden zijn of haar lunch in een bedrijfsrestaurant of kantine. Mede door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de toename van thuiswerken en bezuinigingen bij grote organisaties (waar relatief vaak een bedrijfsrestaurant is) neemt de aanloop af. Zo bezoekt de groeiende groep van vaak thuiswerkende zzp’ers natuurlijk minder vaak een bedrijfsrestaurant dan traditionele werknemers. Cateraars die te maken krijgen met een terugloop van klandizie kunnen verschillende strategieën hanteren om deze ontwikkeling te lijf te gaan. Zo kunnen ze bijvoorbeeld sleutelen aan het assortiment of het serviceniveau aanpassen om de kosten omlaag te brengen. Maar ze kunnen ook de prijzen verhogen in de hoop zo voor de daling van het aantal klanten te compenseren.

Jongeren gebruiken kantine meer dan ouderen, maar kopen er niet vaker hun lunch

Bammetjes van thuis meenemen voor de lunch is verreweg het populairst. Voor bijna acht op de tien werkenden is dit de dagelijkse routine. Zo koopt de overgrote meerderheid van de werkenden zijn lunch dus niet in het bedrijfsrestaurant. Wél zoekt ruim de helft van de werkenden de gezelligheid van een bedrijfskantine of gezamenlijke lunchtafel op om de lunch vervolgens te nuttigen. Vooral jongeren vinden zo’n gezamenlijke lunchruimte aantrekkelijk. Een ruime meerderheid van de twintigers luncht gewoonlijk in de bedrijfskantine of aan een gezamenlijke lunchtafel. Vijftigers kiezen juist relatief vaak voor het eigen bureau als lunchplek. Hoewel jongeren vaker in de bedrijfskantine zitten, betekent dit niet dat ze vaker dan oudere werknemers ook hun lunch hier kopen. Vooral de supermarkt vormt voor deze groep een aantrekkelijk alternatief: 11% van de twintigers koopt daar hun lunch, tegen slechts 4% van de vijftigers.

Prijs speelt sleutelrol

Voor mogelijke klanten van het bedrijfsrestaurant speelt de prijs een cruciale rol. Bijna de helft van de werkenden (46%) geeft aan hun bedrijfsrestaurant vaker te zullen gebruiken wanneer het goedkoper zou zijn. Met name voor veel twintigers is de prijs van groot belang. Het inkomen van twintigers is in de regel natuurlijk ook lager dan dat van hun oudere collega’s. Een gezonder assortiment zou slechts voor 15% van de respondenten de reden zijn om vaker in de kantine te lunchen. Met name onder dertigers is deze groep relatief hoog.

Lunchen voor gemiddeld € 2,70 per werkdag

Werkenden spenderen gemiddeld zo’n € 2,70 per dag aan lunch. De lunchuitgaven lopen wel sterk uiteen. Bijna de helft is minder dan twee euro kwijt. Dit zullen veelal mensen zijn die hun lunch van huis hebben meegenomen. Voor een kleine groep kost de dagelijkse lunch echter meer dan zes euro. Onder mannen is de groep die dieper in de buidel tast voor de lunch groter dan onder vrouwen.