Zestiger werkt gemiddeld 22 jaar bij werkgever

Amsterdam, 10 July 2014

Oudere werknemers werken in de regel langer bij dezelfde werkgever dan jongere. Werkenden van 60 zitten gemiddeld zo’n 22 jaar bij hun huidige bedrijf of organisatie.

60 jaar, 22 jaar in dienst

Werknemers van 30 werken gemiddeld bijna 5 jaar voor hun huidige werkgever. Bij de leeftijd van 40 is dit opgelopen tot gemiddeld zo’n 9 jaar. Werkenden van 60 jaar werken gemiddeld 22 jaar bij hun huidige werkgever, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mensen werken minder lang voor dezelfde baas als 10 jaar geleden. Zo werken vijftigjarigen momenteel gemiddeld 14 jaar voor hun organisatie. In 2003 was dit nog 16 jaar.

Minder mobiliteit bij oudere werknemer

Ouderen wisselen minder vaak van werkgever dan jongeren. Elk jaar wisselt 1 op de 90 55-plussers van baan naar baan. Onder mensen tussen de 25 en 45 is dat 1 op de 20. Ook internationaal gezien is de van baan-naar-baan mobiliteit onder ouderen laag. Dat ouderen relatief weinig van baan veranderen komt onder meer door de werking van het ontslagrecht.

Huidig ontslagrecht

Op dit moment kan de werkgever kiezen tussen 2 routes bij ontslag: wordt de zogenaamde UWV-route gevolgd, dan krijgt de werknemer in de regel geen vergoeding. Bij ontslag via de kantonrechter is dit wel het geval. Werkgevers kiezen soms toch voor de kantonrechter omdat deze procedure sneller is. Wordt deze route gekozen, dan is de ontslagvergoeding hoger naarmate de werknemer langer in dienst is en naarmate hij ouder is. Dit remt ouderen om van baan te verwisselen. Ten eerste zullen ouderen die een nieuwe baan overwegen terughoudend zijn om daadwerkelijk voor een nieuwe baas te gaan werken omdat een overstap hun opgebouwde rechten aantast. Daarnaast is het voor de nieuwe werkgever risicovol een oudere werknemer aan te nemen, omdat de kosten bij eventueel ontslag hoger kunnen uitvallen.

Ontslagrecht vanaf juli 2015

Over een jaar (per 1 juli 2015) gaan er andere regels gelden. De vrije keuze voor werkgevers om de route te kiezen vervalt. Automatisch geldt: ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslagen om persoonlijke redenen gaan via de kantonrechter. De vergoeding stijgt nog steeds met dienstjaren en leeftijd, maar wordt wel minder hoog: maximaal € 75.000 (behalve voor hogere inkomens, voor hen is het maximaal een jaarsalaris). Een vijftigjarige met 14 dienstjaren krijgt in de nieuwe situatie 6 maandsalarissen als ‘transitievergoeding’ mee. Een zestigjarige met 22 dienstjaren krijgt 14 maandsalarissen. Deze vergoeding is bedoeld om de zoektocht naar een nieuwe baan te ondersteunen.

Bron: ING Economisch Bureau