Consument somberder over arbeidsmarkt

Consumenten zijn de laatste drie maanden somberder geworden over de situatie op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag onder gemiddeld 53.100 respondenten per dag. Ook het sentiment van ondernemers over de werkgelegenheid verbetert de laatste maanden niet verder. De werkloosheid daalt nog steeds, al zwakt het tempo van de daling wel af. Het ING Economisch Bureau gaat ervan uit dat de terugval van het sentiment tijdelijk is. De werkloosheid zal volgend jaar naar verwachting licht blijven dalen, van het huidige niveau van 8,0% tot 7,5% eind 2015.

Sentiment arbeidsmarkt verslechtert

Volgens respondenten op de ING Vraag van Vandaag is de situatie op de arbeidsmarkt er de afgelopen drie maanden niet beter op geworden. Slechts één op de zes (16%) vindt dat de situatie op de arbeidsmarkt verbetert. Bijna vier op de tien respondenten (38%) ziet een verslechtering. In september waren er nog bijna evenveel optimisten als pessimisten. Consumenten staan niet alleen. Ook het optimisme van ondernemers over de toekomstige werkgelegenheid in hun bedrijf neemt de laatste maanden niet verder toe.

Feitelijke werkloosheid daalt licht

Terwijl het sentiment op de arbeidsmarkt terugvalt, neemt de feitelijke werkloosheid nog altijd af, zo blijkt uit CBS-cijfers. In oktober waren 627 duizend mensen werkloos, 8% van de beroepsbevolking. Begin dit jaar waren dat er nog meer dan 680 duizend. Wel zwakt het tempo van de afname sinds augustus wat af. Dit komt mede doordat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Van hen slaagt niet iedereen erin werk te vinden.

Tijdelijke terugval

Het ING Economisch Bureau gaat er op dit moment van uit dat de terugval van het sentiment op de arbeidsmarkt tijdelijk is. Met het toenemen van de economische groei zal de werkgelegenheid naar verwachting ook volgende jaar blijven groeien. Door dit economische herstel zullen tegelijkertijd ook meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. De toename van het aantal banen zal naar verwachting iets groter zijn dan de toename van het arbeidsaanbod. Hierdoor zal de werkloosheid volgend jaar licht blijven dalen: van het huidige niveau van 8,0% tot 7,5% eind 2015.
Zie ook het volledige weekoverzicht (pdf) 

© 2014 ING Economisch Bureau

Contact

Deel deze pagina