Rentevaste periode tussentijds wijzigen

Wanneer is het verstandig en hoe regelt u het?

Uw rentepercentage is van invloed op uw maandlasten. Zolang uw huidige rente gelijk is aan of lager is dan de actuele rente zit u goed. Soms is het interessant om uw rentevaste periode open te breken.

Wanneer een tussentijdse wijziging overwegen?

Overweeg een tussentijdse wijziging als de actuele hypotheekrente is gedaald ten opzichte van uw huidige rentepercentage.

Wat zijn de gevolgen van een tussentijdse wijziging?

Zodra u uw rentevaste periode wijzigt, profiteert u uiteraard direct van het nieuwe rentepercentage. Hoe lager dat is, hoe lager uw maandlasten. Maar voor een tussentijdse wijziging betaalt u een vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. Ook wel boete genoemd.

Hoe weet u of een tussentijdse wijziging loont?

De hoogte van de boete moet opwegen tegen de lagere maandlasten. Alleen dan heeft een tussentijdse wijziging van uw rentevaste periode zin. Maak gratis gebruik van onze Boetelijn om hierachter te komen. U vult eerst 7 vragen in, waarna wij u op werkdagen terugbellen met een indicatie.

Voorwaarden Boetelijn

  • U wordt op de dag van aanvraag teruggebeld als u ervoor zorgt dat u uw aanvraag op werkdagen vóór 19.00 uur indient.
  • De berekening van de indicatie van uw boete is gebaseerd op basis van de actuele rente op de dag van aanvraag.
  • De uiteindelijk verschuldigde boete is afhankelijk van de renteontwikkeling tussen deze datum van berekening en de feitelijke datum van vervroegde aflossing van de lening.
  • De berekening heeft plaatsgevonden op basis de gegevens die u heeft doorgegeven.
  • Omdat dit een indicatie is, kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Hoe wijzigt u tussentijds uw rentevaste periode?

Uw ING Hypotheekadviseur maakt een tussentijdse wijziging van uw rentevaste periode voor u in orde. Wilt u hierover advies? Dan betaalt u advieskosten. Bel onze Hypotheek Advieslijn voor een afspraak: 020 22 888 88. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of neem contact op met uw tussenpersoon.

Hulp nodig?

Deel deze pagina