Uw gehele hypotheek aflossen

Zo doet u dat bij de ING

Gaat u uw woning verkopen, wilt u uw hypotheek oversluiten of heeft u genoeg eigen vermogen om uw hypotheek ineens af te lossen? Hieronder leest u hoe u dit regelt.

Wanneer kunt u uw hypotheek aflossen?

U kunt uw gehele hypotheek aflossen als:
 • u verhuist en u uw woning verkoopt
 • u uw hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker
 • uw hypotheek het einde van de looptijd heeft bereikt en/of u voldoende vrij besteedbaar kapitaal heeft om uw hypotheek terug te betalen

Aflossen of toch sparen?

Veel huizenbezitters vragen zich af of ze hun spaargeld zullen gebruiken om hun hypotheek af te lossen. Maar wanneer is het financieel aantrekkelijk om af te lossen of te sparen?

Zo lost u af bij verkoop of oversluiten

Verkoopt u uw huis of wilt u uw hypotheek oversluiten? Dan regelt u de gehele aflossing van uw hypotheek bij de notaris. Houdt u rekening met de volgende stappen:
 1. U dient een aflossingsverzoek in bij de notaris en geeft hem de stukken waar hij om vraagt.
 2. Uw notaris stuurt uw verzoek en de stukken naar de ING en hij ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van zijn verzoek de aflosnota. Een aflosnota bevat alle bedragen die u moet betalen (hypotheekschuld, rente, eventuele boete en kosten). U ontvangt een kopie van de aflosnota van uw notaris.
 3. Uw notaris maakt het geld over naar de ING en schrijft uw hypotheek uit bij het kadaster.
 4. U ontvangt een schriftelijke bevestiging als wij uw gehele aflossing hebben verwerkt.
 5. U betaalt per maand de hypotheekrente altijd achteraf. Dit betekent dat de afschrijving van de hypotheekrente op zijn vroegst een maand later dan de maand waarin de aflossing is gedaan stopt. Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt u daarnaast een jaaropgave.
Belangrijk: sluit u uw hypotheek over, dan kunt u alleen onder bepaalde voorwaarden boetevrij aflossen. Neemt u hiervoor contact op met uw ING Hypotheekadviseur of tussenpersoon.

Zo lost u af met eigen vermogen

U kunt uw gehele hypotheek met eigen vermogen aflossen als u aan het einde van de looptijd voldoende vermogen heeft opgebouwd (bijvoorbeeld via een Bankspaarhypotheek). Of als u buiten uw hypotheek vermogen heeft (bijvoorbeeld spaargeld of een erfenis). Wilt u met eigen vermogen aflossen? Houdt u dan rekening met de volgende stappen:
 1. U dient het verzoek om uw hypotheek ineens af te lossen via dit formulier in. Onderteken het samen met eventuele medeschuldenaren die in uw hypotheekakte staan genoemd en stuur uw verzoek naar ING Hypotheken, Antwoordnummer 11, 1000 XC Amsterdam (een postzegel is niet nodig).
 2. U ontvangt een aflosnota van de ING binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw verzoek. Een aflosnota bevat alle bedragen die u verschuldigd bent (hypotheekschuld, rente en eventuele boete en kosten).
 3. U maakt het totale bedrag zoals vermeld op de aflosnota over naar de ING. Hoe u dit kunt doen staat vermeld op de aflosnota.
 4. U ontvangt een schriftelijke bevestiging als wij uw gehele aflossing hebben verwerkt. U betaalt per maand de rente altijd achteraf. Daarom merkt u pas op zijn vroegst een maand later dan de aflossing is gedaan dat we geen maandbedrag meer afschrijven. Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt u een jaaropgave.
 5. Na de aflossing van uw hypotheek aan de ING blijft de hypotheek ingeschreven in het Kadaster. Een notaris kan deze voor u uitschrijven. Informeer bij uw notaris wat hij hiervoor nodig heeft.
Belangrijk: als u uw hypotheek voortijdig met eigen vermogen aflost, betaalt u in principe een boete. Onder bepaalde voorwaarden kunt u wel boetevrij aflossen. Laat u goed informeren over de mogelijke fiscale gevolgen. Maak hiervoor een afspraak met uw ING Hypotheekadviseur.

Meer informatie over wanneer u boetevrij kunt aflossen

Daarnaast kunt u in de volgende gevallen boetevrij aflossen:
 • Als u een ING Krediethypotheek of 1-maands variabele rente heeft.
 • Op de momenten dat de variabele rentes (2-, 3-, 6-, 9- en 12-maands) opnieuw worden vastgesteld.
 • Als uw rentevaste periode afloopt. Dan kunt u 14 dagen voor en na de renteherziening onbeperkt boetevrij aflossen.
 • Als het vergelijkbare tarief (actuele rente waar de boete op gebaseerd wordt) op dat moment hoger is dan de rente van uw hypotheek die u nu betaalt.
 • Bij verkoop van uw huis, tenzij u gekozen heeft voor Voordeelrente Component 2 (Boete bij Verkoop).
 • Als u aflost binnen 6 maanden na overlijden van de medeschuldenaar.
Meer informatie over de mogelijkheden van (boetevrij) aflossen die voor u gelden, vindt u in de stukken die u bij de verstrekking van uw hypotheek heeft ontvangen.

Uw gewenste aflosdatum

Zorg ervoor dat u of uw notaris minimaal 1 maand voor de gewenste aflosdatum de aflosnota bij de ING aanvraagt. Dan weet u zeker dat wij uw aanvraag tijdig verwerken.

Levensverzekering of effectendepot

Heeft u een levensverzekering of effectendepot gekoppeld aan uw hypotheek? Dan komt het geld dat u hiermee heeft opgebouwd pas vrij nadat uw aflossing is verwerkt.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en gevolgen voor uw persoonlijke situatie? Of wenst u eerst een indicatie van de boete die u moet betalen bij voortijdig aflossen? Bel 020 22 888 88. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Hulp nodig?

Deel deze pagina

Frisse blik op uw vermogen
Frisse blik op uw vermogen Maak een afspraak voor een vermogensgesprek. En krijg antwoord op uw vragen over uw vermogen.

Meer informatie