Het beheer van uw bankzaken

Delen met of overdragen aan iemand anders?

Er kan een moment komen dat u (tijdelijk) uw bankzaken niet goed zelf kunt regelen of dat u hier graag hulp bij wilt. Dan zijn er diverse mogelijkheden om het beheer van de bankzaken geheel of deels over te dragen aan iemand anders.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om uw Betaalrekening te beheren. De gemachtigde kan vervolgens alleen (geld)handelingen verrichten voor producten die direct aan de Betaalrekening zijn gekoppeld. De gemachtigde kan geen producten aanvragen of wijzigen en de rekening blijft altijd op naam van de rekeninghouder staan.

En/of Betaalrekening

Wilt u graag samen met een ander over uw Betaalrekening beschikken? Zet de Betaalrekening dan om in een En/of Betaalrekening. Beide rekeninghouders kunnen nu ieder afzonderlijk betalingen verrichten. U zet een rekening om door de tenaamstelling te wijzigen. Houd er rekening mee dat als u een rekeninghouder toevoegt, u beiden als rekeninghouder aansprakelijk bent voor deze rekening. Dat betekent bijvoorbeeld dat u een roodstand aan ons moet terugbetalen, ook als de andere rekeninghouder dat heeft veroorzaakt.

Bewindvoering

Soms is iemand tijdelijk of blijvend niet in staat om zijn financiën te regelen. In dat geval kan een bewindvoerder zijn (financiële) belangen behartigen. De bewindvoerder beschikt hiermee ook over zijn rekening. Anders dan bij een machtiging mag een bewindvoerder producten aanvragen en wijzigen. Ook bepaalt hij welke bevoegdheden de rekeninghouder zelf mag houden.

Curatele

Als een rekeninghouder niet meer in staat is om zijn financiële en andere persoonlijke belangen te behartigen, kan ondercuratelestelling nodig zijn. Een ondercuratelestelling regelt u bij het kantongerecht. De rekeninghouder die onder curatele wordt gesteld, verliest zijn handelingsbevoegdheid. De curator wordt de wettelijke vertegenwoordiger. De curatelestellingen worden gepubliceerd in het curateleregister.

Als u curator bent

ING blokkeert alle Betaalpassen en andere betaalmiddelen van een klant die onder curatele is gesteld. Als het kantongerecht u tot curator heeft benoemd, ontvangt u van ons een bevestiging. We vragen u dan om de volgende documenten:
U kunt deze documenten opsturen naar:
ING Bank N.V.
Afdeling Klantevents Rekeningbeheer
Antwoordnummer 40920
8900 TT LEEUWARDEN

Mailen kan ook. Ons e-mailadres is:
bewindvoering@ing.nl

Deel deze pagina