Machtigen

Bij de ING kunt u eenvoudig iemand machtigen om uw Betaalrekening te beheren. De gemachtigde kan dan uit uw naam onder andere betaalopdrachten of periodieke overschrijvingen doen.

Bevoegdheden gemachtigde

De gemachtigde kan alleen (geld)handelingen verrichten voor producten die direct aan de Betaalrekening zijn gekoppeld. De gemachtigde kan geen producten aanvragen of wijzigen. De rekening blijft altijd op naam van de rekeninghouder staan. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor de handelingen van de gemachtigde. De bevoegdheden zijn:

  • Betalen en geld overschrijven van uw Betaalrekening
  • Geld overschrijven van en naar spaarrekeningen die gekoppeld zijn aan de Betaalrekening
  • Met de eigen Betaalpas: geld pinnen en betalen
  • Een vervangende Betaalpas en/of pincode aanvragen
  • Beschikken over een limiet die gekoppeld is aan de Betaalrekening
  • Als u een Beleggingsrekening heeft: effectentransacties uitvoeren

Machtiging aanvragen

Iemand machtigen om uw Betaalrekening te beheren kan schriftelijk of op een ING-kantoor. In beide gevallen vult u het formulier Machtiging Betaalrekening aanmelden of afmelden (PDF) in. Vervolgens tekenen zowel u als de gemachtigde het formulier, en kunt u het afgeven op een ING-kantoor of opsturen naar:

ING Bank N.V.
Antwoordnummer 40440
8900 TR LEEUWARDEN

Notariële volmacht

Wanneer de rekeninghouder zelf niet in staat is een machtiging te tekenen, is een notariële volmacht vereist. Deze vraagt u aan bij de notaris. Een kopie van de volmacht en een kopie van uw identiteitsbewijs stuurt u naar:

ING Bank N.V.
Afdeling Klantevents Rekeningbeheer
Antwoordnummer 40920
8900 TT LEEUWARDEN

Mailen kan ook. Ons e-mailadres is: bewindvoering@ing.nl

Buitenlandse notariële volmacht

Is de rekeninghouder woonachtig in het buitenland? Dan kan de buitenlandse notariële volmacht en de kopie van uw identiteitsbewijs ook naar bovenstaand adres worden gestuurd. Deze volmacht moet dan wel worden voorzien van een beëdigde Nederlandse vertaling en een legalisatie.

Machtiging Mijn ING

Na toestemming van de rekeninghouder kan de gemachtigde naast zijn eigen Betaalrekening ook een Betaalrekening van de rekeninghouder beheren in Mijn ING.