Machtiging en curatele

Voor klanten die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën goed te beheren, zijn er diverse mogelijkheden om dit beheer geheel of gedeeltelijk over te dragen aan iemand anders.

Machtigen

Als een rekeninghouder iemand machtigt voor zijn Betaalrekening, mag de gemachtigde alleen (geld)handelingen verrichten voor producten die direct aan de Betaalrekening zijn gekoppeld. De gemachtigde mag geen producten aanvragen/wijzigen en de rekening blijft altijd op naam van de rekeninghouder staan. Voor een machtiging voor Mijn ING moet apart toestemming gegeven worden in Mijn ING. Een voorwaarde daarvoor is, dat ook een machtiging voor de Betaalrekening is verleend. Is de rekeninghouder lichamelijk niet meer in staat zelf een machtiging te tekenen, dan is een notariële volmacht vereist om de machtiging aan te vragen. Heeft de rekeninghouder een verstandelijke beperking, dan is een onderbewindstelling nodig.

Wat zijn de bevoegdheden van een gemachtigde?

  • Betalen met Overschrijvingskaarten en Acceptgiro’s
  • Machtiging geven voor of terugboeken/storneren van een automatische incasso
  • Inleggen en opnemen van spaarrekeningen die gekoppeld zijn aan een Betaalrekening en Periodieke Overschrijvingen doorgeven
  • Spoedopnames en spoedbetalingen doen
  • Kopie afschrift aanvragen
  • Verzendfrequentie van afschriften wijzigen en telefonisch informatie opvragen
  • Gemachtigde kan met een eigen Betaalpas geld pinnen, met PIN betalen en een vervangende Betaalpas en/of pincode aanvragen

Machtiging aanvragen

Een machtiging op de Betaalrekening kan alleen door de rekeninghouder zelf worden aangevraagd: schriftelijk of op een ING-kantoor. In beide gevallen vult de klant het formulier Machtiging Betaalrekening Gemachtigde afmelden (pdf) in. Vervolgens tekenen zowel de rekeninghouder als de gemachtigde het formulier, waarna het kan worden afgegegeven op het ING-kantoor of opgestuurd naar:

ING Bank N.V.
Antwoordnummer 40440
8900 TR LEEUWARDEN

Notariële volmacht aanvragen

Een notariële volmacht vraagt u aan bij de notaris. Een kopie van de volmacht stuurt u naar:

ING Bank N.V.
Afdeling Rechtspositie Rekeninghouders
Antwoordnummer 40920
8900 SB LEEUWARDEN

Onderbewindstelling of ondercuratelestelling

Het vermogen van een rekeninghouder kan onder bewind of curatele worden gesteld. Zowel de bewindvoerder als de curator behartigen de (financiële) belangen van de rekeninghouder en beschikken over zijn rekening. Zij hebben daarmee dezelfde bevoegdheden als de rekeninghouder en mogen - anders dan bij een machtiging - producten aanvragen en wijzigen. Zij bepalen ook welke bevoegdheden de rekeninghouder zelf mag houden.

Verzoek tot onderbewindstelling of ondercuratelestelling

Een verzoek tot onderbewindstelling of ondercuratelestelling vraagt u aan bij het Kantongerecht in het rechtsgebied waar de rekeninghouder staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Voor een verzoek tot ondercuratelestelling is een advocaat nodig, voor onderbewindstelling niet. Een kopie van de beschikking stuurt u naar:

ING Bank N.V.
Afdeling Rechtspositie Rekeninghouders
Antwoordnummer 40920
8900 SB LEEUWARDEN

Deel deze pagina