Deel deze pagina

Klacht indienen

Een goede dienstverlening aan u als klant: daar spant de ING zich voor in. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het weten, zodat de ING op zoek kan naar een oplossing.

Afhandeling

Snelle afhandeling

De ING doet er alles aan om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Meldt u uw klacht via e-mail? Van deze klachten lost de ING 80% binnen 2 dagen op. Van de schriftelijke klachten wordt 90% binnen 10 dagen na ontvangst door de ING verholpen.

Niet tevreden met het antwoord?

De ING vindt het belangrijk dat u tevreden bent met het antwoord op uw vraag of klacht. Kunt u zich niet vinden in onze uitleg of oplossing? U heeft 6 weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan bij de directie.

Telefoon

Wilt u uw klacht telefonisch indienen? Neem dan contact op met ING: 020 22 888 88. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

E-mail

U kunt uw klacht e-mailen naar de ING via het klachtformulier. Binnen 48 uur ontvangt u een reactie.

Brief

Geeft u uw klacht schriftelijk door? Dan ontvangt u binnen 10 dagen na ontvangst door de ING een reactie.
Zet in uw brief de volgende gegevens:
  • Uw naam
  • Uw adres en telefoonnummer
  • Uw rekeningnummer bij de ING
  • Omschrijving van uw klacht
  • Uw handtekening
  • Gaat uw klacht over een hypotheek of een lening? Vermeld dan uw hypotheeknummer of contractnummer
Stuur uw brief met eventuele bijlagen zonder postzegel naar:

ING Klantenservice
Antwoordnummer 6135
8900 VC LEEUWARDEN

Kantoor

U kunt uw klacht natuurlijk ook op een ING-kantoor indienen.