Hulp nodig?

Deel deze pagina

Continu Limiet

 • Rood kunnen staan tot maximaal € 25.000
 • Voor langere tijd rood staan
 • U betaalt maandelijks alleen rente

Het product

Langere tijd en voor grote bedragen rood staan op uw Betaalrekening van de ING? Dat kan met de Continu Limiet. Zo staat u niet met lege handen als u een onverwachte aankoop moet doen.

Voor grotere bedragen rood staan

 • U spreekt met de ING uw limietbedrag af (vanaf € 2.501 t/m € 25.000). Tot dit bedrag kunt u rood staan.
 • U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat.
 • U bepaalt zelf hoeveel en hoelang u rood staat. Dit is nooit meer dan de afgesproken limiet.
 • Zodra u rood staat is maandelijkse bijschrijving op uw Betaalrekening nodig.
 • Het rentepercentage is variabel en op jaarbasis.

Meer over rente betalen en maandelijkse bijschrijving

Rente betalen
U betaalt alleen rente over het bedrag dat u die maand rood staat. Komt er geld binnen op uw Betaalrekening? Dan staat u minder rood en betaalt u een lager bedrag aan rente. We incasseren de rente automatisch rond de 27ste van de maand.Maandelijkse bijschrijving op uw Betaalrekening
Met een Continu Limiet verplicht u zich iedere maand een bedrag op uw Betaalrekening bij te (laten) schrijven wanneer u rood staat. Deze bijschrijving is minimaal 5% van het bedrag dat u maximaal kunt rood staan. Een maandelijkse bijschrijving is niet hetzelfde als de rente die u betaalt voor rood staan. Belangrijk: zorg voor voldoende saldo op uw Betaalrekening
Is het saldo op uw Betaalrekening onvoldoende? Dan kunnen wij nog steeds de rente afschrijven. Wordt daardoor de limiet overschreden, dan betekent dit dat u rood komt te staan zonder toestemming. De ING is verplicht om betalingsachterstanden te melden bij Bureau Krediet Registratie. Dit kan gevolgen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld een leningaanvraag in de toekomst bemoeilijken.

Rentepercentages van de Continu Limiet

Totaal kredietbedragVariabele debet-rentevoetJaarlijks Kostenpercentage (JKP)
€ 2.501 tot € 25.0009,90%9,90%
 
 • De variabele rente geldt per 21 januari 2013. Wijzigingen voorbehouden.
 • Als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, ontvangt u een contractaanbieding. Daarbij vindt u ook de ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’.

Meer informatie over deze tabel

 • Totaal kredietbedrag 
  Het afgesproken bedrag dat u maximaal rood mag staan. De mogelijke bedragen zijn: € 2.501, € 5.001, € 7.500, € 10.000, € 15.000, € 20.000 en € 25.000.
 • Variabele debetrentevoet 
  Het rentepercentage, dat u voor de lening betaalt, op jaarbasis. Deze rente is variabel en kan wijzigen in de periode dat u de lening hebt. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat.
 • Jaarlijks Kostenpercentage 
  Het Jaarlijkse Kostenpercentage (JKP) is wettelijk voorgeschreven en is bedoeld om u duidelijk te maken of er naast de debetrente nog aanvullende kosten zijn. Als dat het geval is, is het JKP hoger dan de debetrentevoet. Bij een Continu Limiet zijn de debetrentevoet en het JKP gelijk. Sluit u een Continu Limiet af? Dan heeft u een Betaalrekening nodig. U kunt hierbij kiezen voor een gratis BasisPakket, waarbij u geen gebruik kunt maken van de Betaalpas voor betaal- en geldautomaten. Er worden verder geen andere verplichte kosten berekend

Voor wie?

Wanneer kunt u een Continu Limiet aanvragen?

 • U heeft een Betaalrekening bij ING en woont in Nederland
 • U bent ouder dan 18 en 59 jaar of jonger
 • U heeft een inkomen. Als u een bijstands- of werkloosheidsuitkering heeft, dan kunt u geen lening aanvragen.
Na uw aanvraag toetsen wij uw gegevens bij Bureau Krediet Registratie. Heeft u de lening met uw partner aangevraagd? Dan worden ook de gegevens van uw partner getoetst.

Heeft u al een Kwartaallimiet?

U kunt maar op één manier rood staan op uw Betaalrekening. Heeft u op dit moment al een Kwartaallimiet en keuren we uw aanvraag voor een Continu Limiet goed? Dan beëindigen we automatisch uw Kwartaallimiet en kunt u voortaan rood staan volgens de voorwaarden van de Continu Limiet.

Rekenvoorbeelden

Maandelijkse bijschrijving

Als u rood staat, moet u elke maand een bedrag op uw Betaalrekening bij (laten) schrijven. Deze bijschrijving moet minimaal 5% van uw limiet zijn. De limiet is het bedrag dat u maximaal kunt rood staan. Laat u uw salaris op uw Betaalrekening van ING storten? Dan voldoet u altijd aan deze eis.

Goed om te weten

 • We berekenen rente vanaf de 21ste van de maand tot en met de 20ste dag van de volgende maand. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat. 
 • De inkomsten en uitgaven op uw Betaalrekening beïnvloeden het bedrag dat u rood staat. Zo verlaagt bijvoorbeeld uw salaris het bedrag dat u rood staat en dus ook de rente die u betaalt. Doet u een aankoop, dan verhoogt dat juist het bedrag waarover u rente betaalt.

Hoeveel bijschrijving per maand?

Voorbeeld
 • U kunt maximaal € 7.500 rood staan. 
 • Als u niet rood staat, hoeft u niets bij te (laten) schrijven op uw Betaalrekening. 
 • Staat u rood, dan is uw minimale bijschrijving per maand (5% x € 7.500 =) € 375.

Let op: als u rood staat, moet er iedere maand in ieder geval 5% van het bedrag dat u maximaal mag rood staan binnenkomen op uw Betaalrekening.

Hoeveel kost rood staan?

De rente die u betaalt is afhankelijk van het bedrag dat u heeft rood gestaan en hoe lang u heeft rood gestaan.

Stel dat u een maand lang € 2.500 rood heeft gestaan. Dan betaalt u € 20,63 rente over deze maand. De huidige variabele rente is 9,9% per jaar. U vindt hieronder nog enkele voorbeelden om u meer inzicht te geven in de kosten van rood staan.

Duur van roodstand
Gemiddeld roodstand bedrag1 dag1 maand1 jaar
€ 2.500€ 0,68€ 20,63€ 247,50
€ 5.000€ 1,36€ 41,25€ 495,00
 
De bedragen zijn afhankelijk van de geldende variabele debetrentevoet.

Voorwaarden

Als u gaat lenen, is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Dat leest u in onze voorwaarden. Hierin staan de regels die gelden voor lenen, rente betalen en aflossen. Heeft u nog vragen over lenen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Veelgestelde vragen

Beoordelingen

Zo beoordelen ING-klanten de Continu Limiet