Partnerpensioen bij samenwonen

De invloed van samenwonen op uw pensioen

Samenwonen heeft gevolgen voor uw pensioen. Bouwt u pensioen op bij uw werkgever? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen. Of u samenwoont of niet bepaalt ook de hoogte van uw AOW-uitkering.

Samenwonen en de AOW

Als u met pensioen gaat, krijgt u een basispensioen van de overheid: de AOW-uitkering. Of u samen of alleen woont, bepaalt ook de hoogte van uw AOW. Degene met wie u samenwoont, hoeft niet altijd uw partner te zijn. Woont u samen in één huis met een persoon van 18 of ouder? En deelt u de kosten van uw huishouding? Dan woont u volgens de AOW samen.

Partnerpensioen na uw overlijden

Woont u samen? En heeft u via uw werkgever een pensioenregeling? Dan heeft uw partner vaak recht op partnerpensioen. Dat is een uitkering die uw partner krijgt na uw overlijden. Uw partner krijgt deze pensioenuitkering vaak alleen als u hem of haar heeft aangemeld bij uw pensioenfonds.

Uw partner aanmelden bij uw pensioenfonds

Aan uw werkgever kunt u vragen naar de gegevens van uw pensioenfonds. Om uw partner aan te melden, heeft u vaak een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie nodig. En een samenlevingscontract, als u niet getrouwd bent.

Scheiden of uit elkaar gaan

Scheiden of uit elkaar gaan is niet leuk. Woonde u samen? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Ex-partners hebben namelijk recht op de helft van elkaars pensioen. Dit geldt alleen over de periode dat u samenwoonde met uw partner.

Pensioenadvies over uw persoonlijke situatie

Wilt u weten of u het pensioen goed geregeld heeft voor uw partner? Maak dan een afspraak met een Pensioenadviseur van Nationale-Nederlanden. Samen brengt u uw persoonlijke situatie in kaart. En u krijgt een advies dat past bij uw situatie. Zowel het pensioenadvies als de producten die de Pensioenadviseur aanbiedt komen van Nationale-Nederlanden.

Hulp nodig?

Deel deze pagina