Pensioen en wonen in het buitenland

De invloed van wonen buiten Nederland op uw AOW

Heeft u een tijdje in het buitenland gewoond of gewerkt? Of bent u na uw 15e jaar in Nederland komen wonen? Dan heeft dit invloed op uw pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

  • Woont of woonde u langer dan 12 maanden aaneengesloten in het buitenland? Dan krijgt u een lagere AOW-uitkering.
  • Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan is het verstandig om te controleren of uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft.

AOW als u in het buitenland heeft gewoond

Heeft u tussen uw 15e en 65e jaar één of meer jaren in het buitenland gewoond? Dan heeft dat invloed op de hoogte van uw AOW-uitkering. Voor ieder jaar in het buitenland, wordt 2% ingehouden op uw AOW. Hoeveel AOW u krijgt, berekent u eenvoudig met de AOW-scan.

Nieuwe buitenlandse werkgever

Blijft u in het buitenland voor uw huidige werkgever werken? Vraag uw werkgever of u ook pensioen opbouwt als u in het buitenland werkt.

Advies over uw persoonlijke situatie

Heeft u vragen over uw pensioenopbouw? Een Pensioenadviseur van Nationale-Nederlanden vertelt u graag hoe u kunt zorgen voor voldoende pensioen. Zowel het pensioenadvies als de producten die de Pensioenadviseur aanbiedt komen van Nationale-Nederlanden.

Hulp nodig?

Deel deze pagina