Wat is pensioen?

Informatie over pensioen op een rij

Wat is uw pensioen als u in Nederland woont en in loondienst werkt? Uw pensioen kan dan uit 3 delen bestaan. Uw AOW-uitkering, uw pensioen via uw werkgever en eventueel een deel dat u zelf als aanvulling opzij legt.

AOW-uitkering

Vanaf uw 65e jaar krijgt u van de overheid een basispensioen. Dit wordt geregeld door de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Pensioen via werkgever

Werkt u in loondienst? Dan bouwt u via uw werkgever ook pensioen op. Uw werkgever doet dan een bijdrage.

Uw eigen aanvulling

De AOW en het eventuele pensioen via uw werkgever is vaak niet voldoende. U kunt zelf uw pensioen aanvullen.