U spaart voor uw pensioen

Maar u wilt overstappen naar een ander pensioenproduct

Bouwt u momenteel pensioen op met een lijfrenteverzekering, maar wilt u dit voortaan doen via banksparen? Dat kan. Bij de ING kunt u uw huidige lijfrente overdragen naar een Pensioenspaarrekening.

1. Overstappen van lijfrente naar banksparen

Overstappen van lijfrente naar banksparen is mogelijk, u kunt hiervoor onderstaande stappen volgen. Wij helpen u bij vragen uiteraard graag.
 • U opent in Mijn ING een Pensioenspaarrekening zonder inleg
 • U geeft uw huidige bank of verzekeraar opdracht uw opgebouwde lijfrente over te boeken naar de ING, rekeningnummer NL73INGB0004422100
  Onder vermelding van:
  - Uw nieuwe Pensioenspaarrekeningnummer bij de ING (belangrijk: inclusief letter)
  - Uw naam
  - Uw geboortedatum
  - Uw polisnummer
Zodra de ING de opdracht van uw huidige bank of verzekeraar heeft ontvangen, zal het bedrag binnen 14 dagen op uw Pensioenspaarrekening bijgeschreven worden.

Wilt u overstappen van lijfrente naar banksparen? Dan kan de wetswijziging rondom het verhogen van de AOW- leeftijd voor u van belang zijn. Als de waarde, die u overdraagt, geheel is opgebouwd vóór 2014, dan komt u met dit bedrag in aanmerking voor de overgangsregeling.

Wilt u de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de overgangsregeling, dan is het nodig onderscheid te maken tussen het spaarbedrag dat u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2013 en uw inleg vanaf 1 januari 2014. Dit betekent in dat geval dat u vanaf 1 januari 2014 alleen kan inleggen op een andere rekening, bijvoorbeeld een 2de Pensioenspaarrrekening.

Heeft u meer vragen over deze wijziging en wat dit voor u betekent? Bekijk dan de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Al vanaf € 500 overdragen
U draagt de opgebouwde lijfrente eenvoudig over naar een Pensioenspaarrekening van de ING. Dat kan al vanaf € 500. Houdt u daarbij wel rekening met het volgende:
 • Uw huidige bank of verzekeraar kan kosten in rekening brengen om uw lijfrente over te dragen.
 • Heeft u vóór 1992 een lijfrentepolis afgesloten? Dan kunt u uw kapitaal eerder laten uitkeren. Bij banksparen heeft u deze mogelijkheid niet. Dit kan nadelig voor u zijn.
Overbruggingslijfrente
Een overbruggingslijfrente is een lijfrente die vrijkomt vóór uw pensioengerechtigde leeftijd. U krijgt dan een periodieke uitkering tot uw pensioen begint. Het opgebouwde bedrag van uw overbruggingslijfrente kunt u ook op uw Pensioenspaarrekening zetten.

Advies
Wilt u liever advies of het overstappen van lijfrente naar banksparen voor u de beste optie is? Maak dan een afspraak met een pensioenadviseur van Nationale-Nederlanden. Hij kan u bijvoorbeeld meer vertellen over de speciale belastingregels die gelden voor de overdracht van een opgebouwde lijfrente. De eerste afspraak met de pensioenadviseur is vrijblijvend. Daarna kunt u kiezen voor een uitgebreid advies over uw pensioenaanvulling. Aan dit advies zijn kosten verbonden. De pensioenadviseur vertelt u wat het pensioenadvies kost. De producten die de adviseur aanbiedt zijn van Nationale Nederlanden.

2. Overstappen van banksparen naar een ander pensioenproduct

U bouwt op dit moment pensioen op met een Pensioenspaarrekening, maar u wilt overstappen naar een andere manier van pensioen opbouwen. Dan moet u de waarde van uw Pensioenspaarrekening overdragen aan de andere bank of verzekeraar.

Zodra u de nieuwe pensioenspaarrekening of lijfrenteverzekering heeft geopend, geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Pensioenspaarrekening bestemming saldo doorgeven’. U kunt dit formulier ook telefonisch aanvragen. Bel 020 22 888 88.

Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Het bedrag wordt binnen 14 dagen naar uw nieuwe pensioenrekening overgemaakt. Houdt u er wel rekening mee dat u kosten moet betalen voor het overstappen naar een ander pensioenproduct tijdens uw looptijd.

Bij waardeoverdracht zullen we bij de andere bank of verzekeraar aangeven of u met het bedrag in aanmerking komt voor de overgangsregeling.

De overheid bied een overgangsregeling voor de tijdelijke oudedagslijfrente als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd.

Protocol stroomlijning kapitaal

Als u uw geld of kapitaal van de ene bank of instantie naar de andere wilt overdragen, heet dat kapitaaloverdracht. Om deze overdracht voor klanten zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen werkafspraken gemaakt. Deze werkafspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Sinds 1 januari 2013 is dit Protocol bindend voor alle aangesloten banken en verzekeraars.

Hulp nodig?

Deel deze pagina